Choro ,,Nona” širdis – vis dar Dainų šventėje

Kaišiadorių kultūros centro moterų choras ,,Nona” liepos 6 d. dalyvavo Dainų šventės finaliniame renginyje – dainų dienoje ,,Kad giria žaliuotų”. Tuo viskas galėtų būti pasakyta. Tačiau tai būtų tik faktas, o ne tai, kuo gyvenome visą tą laiką.

Pirmiausia – bendros repeticijos Vingio parko scenoje. Daug valandų, kurios buvo įspūdingos. Juk dainavo beveik 12 tūkstančių daininkų iš viso pasaulio, o mums vadovavo atsidavę chorinio meno puoselėtojai – chorvedžiai ir dirigentai.
O liepos 6-ąją, kai minėjome Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimą ir 100- mečio Dainų šventę, mus subūrė nenusakomo džiaugsmo kelias pėsčiomis į šventę. Keliavome Vilniaus gatvėmis nuo Katedros aikštės iki Vingio parko kartu su kitais kaišiadoriečiais ir Kaišiadorių savivaldybės meru Šarūnu Čėsna priekyje. Minios žmonių sveikino šventės dalyvius, siuntė gražiausius linkėjimus, fotografavo ir fotografavosi su dalyviais.

Išsirikiavus scenoje pamatėme, kad Dainų šventės koncerte dalyvauja minios žiūrovų bei garbingi svečiai: prezidentas Gitanas Nausėda su žmona, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, premjerė Ingrida Šimonytė, prezidentai Valdas Adamkus, Dalia Grybauskaitė. Taip pat į Lietuvą atvykės Estijos vadovas Alaras Karisas, Lenkijos Senato ir Latvijos parlamento pirmininkės, JAV Kongreso delegacija ir kiti Lietuvos bei užsienio politikai.

,,Nonos” daininkės, atsidūrusios šios neįsivaizduojamai įspūdingos šventės sūkūryje išgyveno su niekuo nepalyginamą džiaugsmą sulieti savo balsus dainoje su milžinišku skaičiumi dainininkų, alsuojančių ta pačia meilės Lietuvai, tautinio pasididžiavimo ir begalinio gėrio dvasia. Šioje šventėje išgyvenome ir savo asmeninę patirtį, kuri buvo apie Lietuvą, tautinį tapatumą, vienybę, tautos dvasią. Dainoje džiaugėmės, graudinomės iki ašarų, audringai plojome, mojome. Kiekviena daininkė patyrė daug visko: netikėtų sustikimų su Lietuvai nusipelniusiais ir dirbusiais žmonėmis, su užsienio lietuviais, besižavinčiais mūsų aprangomis ir vainikais, teko duoti inteviu žurnalistams.

Dėkojame savo vadovei Jurgitai Jašauskienei, kuri atvedė mus į šią nuostabią šventę. Padėka ir savivaldybės koordinatorėms Ilonai Grabijolienei, Irenai Taukinaitienei, Jūratei Mikulienei už rūpestį repeticijų ir šventės metu.

Dėkojame Lietuvai, kad galime taip švęsti.

Birutė Tadarauskienė
Kaišiadorių kultūros centro choro “Nona” daininkė