Darbo grupė rekomendavo antruosius grupinio gyvenimo namus steigti Kaišiadoryse

2021 m. vasario 2 d. posėdžiavusi Darbo grupė perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems nagrinėti išnagrinėjo galimas antrųjų bendruomeninių globos namų vietas. Posėdyje darbo grupės nariai priėmė patariamojo pobūdžio sprendimą pritarti Strėvininkų socialinės globos namų direktoriaus siūlymui antrųjų grupinio gyvenimo namų statybai teikti du sklypus. Abu sklypai yra Kirtimų gatvėje Kaišiadoryse. Vieno sklypo adresas Kirtimų g. 12, kitas dar nėra suformuotas, todėl neturi adreso. Abu sklypai atitinka keliamus reikalavimus, todėl viename jų galėtų iškilti bendruomeninio gyvenimo namai. Iš viso Savivaldybės administracija svarstymui buvo pateikusi vienuolika galimų žemės sklypų.

Darbo grupė taip pat rekomendavo Savivaldybės administracijai ir Kaišiadorių miesto seniūnei kartu su Strėvininkų socialinės globos namų administracija statybos galimybę siūlomuose sklypuose aptarti su suinteresuota visuomene.

„Darbo grupė nuo pat pradžių siekė ieškoti dialogo tarp gyventojų, Strėvininkų socialinės globos namų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Svarbu pabrėžti, kad šis darbo grupės pritarimas yra pradžia dialogui su vietos bendruomene ir atspirties taškas geriausių sprendimų paieškai, bet jokiu būdu ne pabaiga. Tačiau, esant poreikiui, darbo grupė turi būti pasirengusi bet kada grįžti prie kitų alternatyvų svarstymo, kad būtų rasti visoms suinteresuotoms šalims geriausi tinkami sprendimai. Svarbiausia, kad, priimdama sprendimus, ministerija atsižvelgtų į darbo grupės siūlymus, vietos gyventojų bei neįgaliųjų interesus“, – teigia Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Kadangi darbo grupė yra tik patariamojo pobūdžio institucija, visus svarbiausius ir galutinius sprendimus priims Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Kaišiadorių rajono savivaldybė yra pasirengusi ir toliau padėti ieškoti dialogo tarp ministerijos ir gyventojų.

Ši darbo grupė savivaldybės mero iniciatyva buvo sudaryta praėjusiais metais, kilus daugeliui klausimų dėl antrųjų bendruomeninių globos namų steigimo Žiežmariuose. Jos sudėtyje yra Žiežmarių ir Kaišiadorių miestų seniūnai, Žiežmarių bendruomenės atstovai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, Savivaldybės administracijos atstovai. Darbo grupei vadovauja mero patarėjas Česlovas Neviera.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.