Darbo su smurtautojais sisteminio modelio kūrimas Kauno apygardos probacijos tarnyboje

2016 m. gruodžio 7 d. buvo pasirašyta 5-alė bendradarbiavimo sutartis dėl darbo su smurtautojais stiprinimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje. Šią sutartį pasirašė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera, Kauno apygardos probacijos tarnybos direktorius Sauliaus Rajunčius, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Darius Žukauskas, Kaišiadorių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė Vidita Jonaitė bei Kaišiadorių socialinių paslaugų centro laikinai einantis direktoriaus pareigas Zigmas Piliponis.

Šiai dienai Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus, veikiančio Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, duomenų registre yra 82 asmenys, iš kurių 47 asmenys teisti už smurtinius nusikaltimus, iš jų net 15 asmenų yra teisti už smurtą ne pirmą kartą. Todėl tikimasi, kad šios sutarties dėka mažės pakartotinių smurtinių nusikaltimų ne tik Kaišiadorių rajono  savivaldybėje, bei ir visoje Lietuvoje.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Naujienos iš interneto