Dėl leidimų-higienos pasų turėtojų pareigų

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus specialistai (toliau – NVSC Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus specialistai) pastebi, kad leidimus-higienos pasus turintys fiziniai ar juridiniai asmenys dažnai pamiršta pareigas, kurios yra nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakyme Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

Vadovaujantis šiuo teisės aktu, šį dokumentą turintys fiziniai ir juridiniai asmenys privalo informuoti leidimą-higienos pasą išdavusią instituciją apie pasikeitusius duomenis. Juridiniai asmenys turi informuoti apie pasikeitusį pavadinimą, buveinės adresą, pakeistą kodą (suteiktą naują kodą), o fiziniai asmenys apie pasikeitusius asmens duomenis ir (ar) adresą, kuriuo galima siųsti korespondenciją. Ši informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pakeitimo. Tai pat išdavusią instituciją būtina informuoti ir apie pasikeitusias veiklos vykdymo sąlygas. Informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių sąlygų pasikeitimo. Nusprendus nutraukti ar laikinai sustabdyti veiklą, kuriai yra išduotas šis dokumentas, būtina  pateikti prašymą panaikinti ar sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą. Reiktų nepamiršti nedelsiant kreiptis į leidimus-higienos pasus išduodančią instituciją dėl naujo dokumento išdavimo, atlikus patalpų, kuriose vykdoma ūkinė komercinė veikla, rekonstrukciją ar remonto darbus, kuriuos užbaigus būtina nustatyta tvarka statinį pripažinti tinkamu naudoti. Jei yra teikiamos paslaugos leidimo-higienos paso originalas arba kopija turi būti pateikti vartotojams matomoje vietoje.

NVSC Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus specialistai primena, kad leidimus-higienos pasus turintys fiziniai, juridiniai asmenys privalo laikytis visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, bei vykdyti veiklą tomis sąlygomis, kurios deklaruotos paraiškoje gauti leidimą-higienos pasą.