Dėl šilumos tinklų modernizavimo Kaišiadoryse mėnesį nebus karšto vandens

UAB „Kaišiadorių šiluma“ informavo, kad 2018 m. gegužės mėn. UAB „Kaišiadorių šiluma“ (toliau – Bendrovė) pradeda vykdyti šilumos tinklų renovavimo projekto „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra Kaišiadorių mieste“ (toliau – projektas) pirmąjį etapą. Projektas yra dalinai finansuojamas Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis, kurias administruoja VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra. Visa patvirtinta pirmojo etapo vertė  1637693,44 Eur, iš kurių ES lėšos sudarys 50 proc., t. y.  818846,72 Eur; kita dalis – bendrovės lėšos.

Projekto įgyvendinimui 2016 m. gruodžio 1 d.  bendrovė su  AB Luminor Bank pasirašė  Kreditavimo sutartį Nr. 158996646-K1/S-63  dėl 500000,00 Eur kredito. Likusios projekto dalies finansavimui bendrovė planuoja panaudoti apyvartines lėšas ir pelną.  Šis Bendrovės sprendimas įgalins ženkliai sumažinti projekto įtaką galutinei šilumos kainai.

Projekto įgyvendinimui 2017 m. Bendrovė skelbė viešojo supaprastinto atvirojo pirkimo procedūrą. Pirkimo laimėtoja nustatyta UAB „Bright energy“.  2017 m. rugsėjo 29 d. tarp projekto darbų rangovo UAB „Bright energy“ ir užsakovo UAB „Kaišiadorių šiluma“ pasirašyta preliminari sutartis Nr. S-41 „Dėl „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra Kaišiadorių mieste“ rangos sutarties“, o 2018 m. balandžio 3 d. pasirašyta pagrindinė sutartis Nr. S-2018-20 „Dėl „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra Kaišiadorių mieste“ darbų“, šilumos tinklų rekonstravimo darbų pradžia – 2018 m. gegužės 2 d.

Pagrindinis šio projekto tikslas yra šilumos energijos perdavimo efektyvumo didinimas. Šilumos energijos tiekimo patikimumas didinamas, nuosekliai gerinant šilumos perdavimo infrastruktūrą – t. y. renovuojant santykinai senus ir nepatikimus šilumos perdavimo tinklus, taip mažinant patiriamus energijos nuostolius. Projektu siekiama išlaikyti ir didinti centralizuotos šilumos tiekimo paslaugos konkurencingumą Kaišiadorių mieste užtikrinant, kad šilumos vartotojus pasieks patikima ir aukštos kokybės šilumos tiekimo paslauga. 2018 – 2019 m. projekto įgyvendinimo metu Kaišiadorių miesto CŠT sistemoje planuojama rekonstruoti 4,7 km šilumos tiekimo tinklų ir tuo būdu sutaupyti iki 3389,43 MWh šilumos energijos, t. y. daugiau nei 50 proc. šiuo metu patiriamų šilumos nuostolių. Pažymėtina, kad šilumos tiekimo patikimumas padidės 2654 buitiniams vartotojams, 24 biudžetinėms organizacijoms ir 70 verslo subjektams, iš viso 2746 šilumos energijos vartotojams.

Vykdant projektą, pradžioje numatoma rekonstruoti J. Basanavičiaus ir Maironio gatvių sankirtoje esanti magistralinė šilumos tiekimo tinklų atkarpa. Požeminė ir antžeminė magistralinių tinklų dalis bus keičiama naujo tipo bekanaliais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, atitinkančiais šiuolaikinius reikalavimus ir ES nustatytus standartus.

Planuojama, kad dėl minėtos šilumos tinklų atkarpos pakeitimo, nuo 2018 m. gegužės 2 d. iki 2018 m. birželio 1 d. laikinai bus nutrauktas karšto vandens tiekimas Kaišiadorių mieste.

Dėl kitų projekte suplanuotų keisti šilumos tinklų atkarpų karšto vandens tiekimas atskiruose Kaišiadorių miesto kvartaluose gali būti nutraukiamas 1-2 dienoms, pagal atskirus Bendrovės pranešimus.

UAB „Kaišiadorių šiluma“ informacija

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto