Dėl ugdymo proceso organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje karantino laikotarpiu

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1364 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ pakeitimo“ bei atsižvelgiant į ypatingas aplinkybes (infekcijos plitimą) Kaišiadorių rajono savivaldybėje:

  • ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu;
  • Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje ugdymo procesas organizuojamas įprastu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
  • ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas organizuojamas įprastu būdu išskyrus atvejus, kai visa klasė išreiškia vieningą nuomonę ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;
  • Kaišiadorių rajono formalųjį švietimą papildančių ugdymo įstaigos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjai ugdymą organizuoja nuotoliniu būdu, o jeigu tokios galimybės nėra ugdymo procesas stabdomas;
  • švietimo pagalba teikiama, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų arba teikiama nuotoliniu būdu.

Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.