Didėja nemokamam mokinių maitinimui skiriamos lėšos

Pasikeitus Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymui, siekiant užtikrinti visavertį, sveikos mitybos reikalavimus atitinkantį mokinių maitinimą, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas mokykloms organizuoti vasaros poilsio stovyklas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V1E-29 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“ padidinti mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) skiriamų lėšų vienai dienai vienam mokiniui tokie dydžiai:

  • pietums – nuo 1,62 Eur iki 1,90 Eur;
  • maitinimui mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose  – nuo 3,42 Eur iki 3,69 Eur;
  • pusryčiams ar pavakariams – nuo 0,83 Eur iki 1,06 Eur.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Naujienos iš interneto