Elektrėnų r. ir Kaišiadorių r. pradėti elektros perdavimo linijos Lietuvos elektrinė-Alytus rekonstrukcijos darbai

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ tęsia 330 kV elektros perdavimo linijos, jungiančios Lietuvos elektrinės 330 kV skirstyklą ir Alytaus transformatorių pastotę, rekonstrukcijos rangos darbus. Projektas užtikrins perdavimo tinklo stabilumą, reikalingą ir sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais.

Šių metų pradžioje pabaigus projektavimo etapą, gegužės  17 d. prasidėjo 330 kV oro linijos Lietuvos elektrinė–Alytus rekonstrukcijos darbai Kaišiadorių rajono savivaldybėje, o gegužės 24 d. – ir Elektrėnų rajono savivaldybėje.

„Pradedame dar vieną darbų seriją, kuri vėliau prisidės prie sėkmingo didžiojo mūsų tikslo – sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais – įgyvendinimo. Nors šis projektas nėra vienas iš 14 Vyriausybės patvirtintų sinchronizacijos projektų, Lietuvos elektrinė–Alytus yra viena iš trijų 330 kV linijų, jungiančių „LitPol Link“ jungtį su likusiu šalies elektros tinklu. Būtent per „LitPol Link“ jungtį, kurios išplėtimo darbus šiemet baigsime, 2025 m. bus sinchronizuojamos sistemos“, – teigė „Litgrid“ generalinis direktorius Rokas Masiulis.

Rekonstrukcijos metu bus pakeista 210 oro linijos atramų, laidai, įrengiamas žaibosaugos trosas su šviesolaidžiu kabeliu. Darbai bus atliekami Elektrėnų, Kaišiadorių r., Prienų r. ir Alytaus r. savivaldybių teritorijose, jų pabaiga numatyta 2023 m. rugsėjį.

Oro linijos rekonstravimas prisidės prie elektros energetikos sistemos perdavimo tinklo patikimo ir stabilaus darbo užtikrinimo, nenutrūkstamo elektros energijos tiekimo šio regiono ir visos Lietuvos vartotojams.

Rekonstrukcijos darbai iš dalies bus finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis. Į tinklo atnaujinimą bus investuota 15,088 mln. Eur (be PVM). Rangos darbus pagal 2020 m. balandžio mėn.  pasirašytą sutartį atlieka ūkio subjektų grupė – AB „Kauno tiltai“ bei UAB „Litenergoservis“.

„Litgrid“ gyventojams primena, kad žemės savininkai, kurių sklypuose yra įrengti elektros stulpai ar kita elektros tinklų operatorių naudojama įranga, gali gauti vienkartines kompensacijas. Vienkartinę kompensaciją turi teisę gauti tie žemės sklypų savininkai bei valstybinės žemės patikėtiniai, kurių valdomiems žemės sklypams elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ naudai įstatymu yra nustatytas žemės servitutas, t. y kurių sklypas (jo dalis) patenka į esamo elektros perdavimo tinklo (110 kV ir aukštesnės įtampos) apsaugos zoną (jeigu už servitutą dar nebuvo atlyginta).

Prašymus kompensacijoms gauti „Litgrid“ priima elektroniniu paštu info@litgrid.eu arba siunčiant paštu adresu Viršuliškių skg. 99B, LT-05131, Vilnius.

Daugiau informacijos apie kompensacijų apskaičiavimą ir išmokėjimą bei prašymų formas galite rasti „Litgrid“ interneto svetainėje.