Gautas atsakymas dėl Bulotų biodujų jėgainės statybos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados persvarstymo

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2016 m. sausio 8 d. gavo Aplinkos apsaugos agentūros raštą dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados persvarstymo. Šiame rašte nurodoma, jog  šiuo metu vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio nuostatomis, šiuo metu vykdomos  atrankos išvados viešinimo procedūros.

Atrankos išvada bus persvarstoma tik pasibaigus visuomenės informavimo procedūroms. Taip pat  nurodoma, jog apie atrankos išvados persvarstymo vietą ir laiką bus informuota papildomai. Su gautu Aplinkos apsaugos agentūros raštu galite susipažinti čia.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.