Gautas finansavimas atsinaujinančių energijos išteklių diegimui Kaišiadorių rajono švietimo įstaigose ir ligoninėje

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija skyrė finansavimą pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ šešiems Kaišiadorių  rajono  savivaldybės objektams.

Bendras skirtas finansavimas šiems projektams – daugiau nei 170 tūkst. eurų. Kaišiadorių rajono Gudienos mokyklai-darželiui „Rugelis“ skirta 13 963,40 Eur. Bendra planuojamos saulės fotovoltinės elektrinės galia 19,5 kW. Prognozuojama metinė elektros energijos gamybos apimtis yra 18231 kWh. Žiežmarių mokyklai-darželiui „Vaikystės dvaras“ skirta 9 588,19 Eur. Bendra planuojamos saulės fotovoltinės elektrinės galia 13,5 kW. Prognozuojama metinė elektros energijos gamybos apimtis yra 12341 kWh. Pravieniškių lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ skirta 14 253,80 Eur. Bendra planuojamos saulės fotovoltinės elektrinės galia 19,9 kW. Prognozuojama metinė elektros energijos gamybos apimtis yra 18193 kWh. Kaišiadorių lopšeliui-darželiui „Spindulys“ skirta 34 041,69 Eur. Bendra planuojamos saulės fotovoltinės elektrinės galia 47,25 kW. Prognozuojama metinė elektros energijos gamybos apimtis yra 43195 kWh. Kaišiadorių lopšeliui-darželiui „Žvaigždutė“ skirta 31 072,80 Eur. Bendra planuojamos saulės fotovoltinės elektrinės galia 38 kW. Prognozuojama metinė elektros energijos gamybos apimtis yra 34739 kWh. VšĮ Kaišiadorių ligoninei skirta 74 776,00 Eur saulės fotovoltinei elektrinei įrengti.

Klimato kaitos specialiosios programos finansuojamoji dalis sudaro ne daugiau kaip 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, Kaišiadorių rajono savivaldybės prisidėjimas prie šių projektų  įgyvendinimo – ne mažiau kaip 20 proc.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.