Atlikta Gedimino gatvėje augančių medžių ekspertizė

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos užsakymu buvo atlikta Kaišiadorių miesto Gedimino gatvės medžių sanitarinės būklės ekspertizė. Ekspertizę atliko biologijos magistras, arboristas, ekologas Lietuvos arboristikos centro direktorius Sigitas Algis Davenis. Ištyrus 190 vnt. medžių, augančių abiejose Gedimino gatvės pusėse, nustatyta, kad 27 medžiai yra nepatenkinamos būklės, yra pavojingi juos supančiai aplinkai, gyventojams, kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui, 24 medžiai dėl prastos būklės rekomenduojama šalinti, nes jų išsaugojimas pareikalautų nuolatinės ir daug lėšų kainuojančios priežiūros. Kiti medžiai turi būti arboristų kvalifikuotai prižiūrimi ir globojami pratęsiant jų gyvavimą. Pateiktoje išvadoje pabrėžiama, kad nurodytos priemonės neišvengiamos, prastos būklės medžius saugumo ir estetiniais sumetimais būtina šalinti, atsodinti jaunus ir sveikus medžius.

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija