Gedulo ir vilties dienos bei okupacijos ir genocido dienos minėjimas Rumšiškėse

2020 m. birželio 12 d. Rumšiškėse, prie Kryžiaus, skirto iš tremties negrįžusiems tremtiniams iš Rumšiškių apylinkių atminti, vyko  Gedulo ir vilties dienos bei okupacijos ir genocido dienos minėjimas.

Rumšiškių kultūros centro folkloro ansamblis „Nedėja“ pradėjo renginį tremties dainomis, kurios suvirpino susirinkusiųjų širdis. Kiekvienas prisiminė savo šeimos, artimųjų gyvenimo istorijas, jų tremties prisiminimais.

Ona Ulozienė ir Algirdas Šalkauskas pasidalino Kryžiaus pastatymo istorija. Šis kryžius – tai vietos gyventojų bendrystės simbolis, kuriuo siekta įprasminti ir pagerbti žmonių kančią, tiek žuvusius, tiek tremty nukentėjusius. 1990 m. buvo nuspręsta sukurti ir pastatyti tokį atminimo ženklą – kryžių. Prie šio kryžiaus pastatymo prisidėjo šviesaus atminimo, buvęs kolūkio pirmininkas Jonas Načajus, taip pat šviesaus atminimo kunigas Jonas Žemaitis, Ona Ulozienė ir medžio meistras Algirdas Šalkauskas. Kryžių padirbino Algirdas Šalkauskas, labai simboliška – taip pat Algirdas buvęs tremtinys. Ąžuole medieną kryžiui skyrė Rumšiškių girininkas, taip pat šviesaus atminimo, Mikučiauskas. Metalinius elementus sukūrė buvęs Kaišiadorių miesto vyriausiasis architektas Zenonas Sakalauskas. Mūkelę padovanojo kunigas Jonas Žemaitis, iš savo fondų, buvo minima, jog ji yra II pasaulinio karo laikotarpio ir dar kažkur yra likusi kulkos žymė.

Prisiminimais paie tremtį pasidalino rumšiškiečiai. Vanda Karpavičienė papasakojo savo šeimos tremties istoriją, kaip būdama vos keturių metukų su mama ir broliuku tūrėjo palikti namus, apie sunkumus ir bandymą sugrįžti namo. Jonas Juškys papasakojo savo tėvų išgyvenimus, vaikystėje girdėtus pasakojimus apie lietuvių tvirtybę ir vieningumą tremtyje. Algirdas Šalkauskas prisiminė savo šeimos istoriją.

Ona Uozienė prisiminė, jog kaimuose anksčiau buvo toks paprotys – praeinant pro kryžių, stabtelėti šalia jo, visi persižegnodavo, vyrai nusiimdavo kepures ar sukalbėdavo maldą. Tad ir dabar nepamirškime, kad šie kryžiai, tai kančios ir atminimo simboliai. Stabtelkim ir prisiminkim mūsų istoriją…

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto