Globos centras = sėkminga globa

Vaiko atėjimas į šeimą neabejotinai pakeičia visos šeimos gyvenimą, tai prilyginama stebuklui, tačiau  šeima tam turi 9 mėn. pasiruošimui. Globojamas vaikas taip pat gali suteikti daug džiaugsmo atėjęs į naują šeimą. Tiek šeimos nariams, tiek globojamam vaikui reikia laiko priprasti vieniems prie kitų. Pirmosios savaitės ar net mėnesiai gali sukelti daug įvairių emocijų ir išgyvenimų.  Šiame ir tolimesniuose globos etapuose svarbu, numatyti pagalbos sistemą globėjams teikiant jiems ne tik emocinį palaikymą, tačiau reikia koordinuotai organizuoti įvairių specialistų pagalbą, organizuoti atokvėpio paslaugas, stebėti šeimos emocinę ir psichologinę būseną, kad pagalba šeimoms būtų suteikiama laiku. Tik tada, kai pagalba bus numatyta ne tik globotiniams, bet ir globėjams, galėsime kalbėti apie visavertį globėjų įsitraukimą į globos komandą ir kokybišką globos procesą. Kad šeima gautų visapusišką paramą, globėjams būtina žinoti kokios pagalbos ir paramos jie gali tikėtis iš įvairių įstaigų ir specialistų.

Nuo 2018 metų Lietuvoje pradėjo kurtis specializuotos pagalbos centrai, kurie teikia visokeriopą pagalbą globėjų šeimoms. Kaišiadorių rajono savivaldybėje Birutės g. 9 yra įsikūręs VšĮ Paparčių šv. Juozapo šeimos namų – Globos centras (Kaišiadorių rajono globos centras), kuriame paslaugas teikia 3 socialiniai darbuotojai  – Nerijus Ramanauskas, Inga Šeputienė, Gintarė Taparauskienė ir psichologė Ingrida Umarienė.

Globos centro tikslas -užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo.

Galima pasidžiaugti, kad Lietuvoje sparčiai vykdoma globos pertvarkos reforma, kurios tikslas pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.  Kaišiadorių rajone 2020 m. nebuvo steigta globų institucijoje,  1 vaikas apgyvendintas budinčių globėjų šeimoje, 8 vaikai  laikinoje globoje artimų giminaičių šeimoje, 4 vaikai laikinoje globoje socialinių globėjų šeimoje. Tačiau budinčių globotojų, laikinųjų ir nuolatinių globėjų (rūpintojų) poreikis Kaišiadorių rajone vis dar išlieka didelis, todėl kviečiame tapti globėjais ir padėti vaikams užaugti šeimoje.

Todėl, Kaišiadorių miesto pamatę vienišos mergaitės siluetą javų lauke, stabtelėkit ir įsiskaitykite. Globos centro komanda laukia Jūsų. Norite paklausti, nežinote nuo ko pradėti? kreipkitės į mus, Kaišiadorių rajono globėjų centrą (Paparčių šv. Juozapo šeimos namų globos centrą), Birutės g. 9, Kaišiadorys. Tel. – 8-670-59698, el.paštas: kaisiadoriugc@gmail.com, Facebook tinkle – KaisiadoriuGC.

Inga Šeputienė
Socialinė darbuotoja-Tarnybos atestuotas asmuo (GIMK mokytoja)