In memoriam Dalia Pūrienė (Baltrušaitytė)

Eidama 79-sius metus, liepos 20 d., po sunkios ligos, į Amžinybę iškeliavo buvusi VVPI lietuvių k. Ir literatūros fakulteto absolventė, vėliau Lituanistikos fakulteto prodekanė, dėstytoja Dalia Pūrienė (Baltrušaitytė).

Dalia Pūrienė gimė 1944 m. gegužės 15 d. Darsūniškių kaime, Kaišiadorių r. 1962 m. baigė Kruonio vidurinę mokyklą, ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą (VVPI). Čia 1962–1967 m. VVPI studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Pagal paskyrimą, 1967–1971 m. ji dirbo VVPI Lietuvių kalbos ir literatūros metodikos kabineto vedėja, vėliau – neakivaizdinio skyriaus metodininkė, 1967 m. – Lietuvių kalbos katedros dėstytoja, 1993–2011 m. – VPU (LEU) Lituanistikos fakulteto prodekanė. LEU dirbo iki 2012 m. Dėstytė rašybą, praktinę lietuvių kalbą, kalbos kultūrą ir specialybės kalbą.

Parengė ir išleido leidinius studentams ir mokytojams: Pūrienė D., Bikulčienė P. Rašyba: praktika ir teorija. Vilnius: VPU leidykla, 1992; Pūrienė D. Lietuvių kalbos rašybos vadovas. Vilnius: VPU leidykla, 2005; Pūrienė D. Rašyba: taisyklės ir praktinės užduotys. Vilnius: VPU leidykla, 2011.

Buvę studentai ir darbo kolegos prisimena D. Pūrienę, kaip didelio darbštumo pavyzdį, tvarkant fakulteto organizacinius reikalus, susitikimus, pagelbstint dekanui ir katedroms. Šviesus Dalios atminimas ilgam išliks kolegų ir ją pažinojusiųjų atmintyje.