Informacija dėl išankstinio balsavimo

Kaišiadorių rajone balsavimas iš anksto vyks vasario 27-28 dienomis nuo 8 iki 20 val. Kaišiadorių rajono savivaldybės pastate (Katedros g. 4, Kaišiadorys), Mažojoje salėje. Iš anksto balsuoti gali visi rinkėjai, kurie rinkimų dieną negalės atvykti į savo rinkimų apylinkę. Balsuojant su savimi būtina turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Savivaldybės tarybos narius ir merą gali rinkti toje savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę ar įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir sulaukę 18 metų:

  • Lietuvos Respublikos pilietis;
  • kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, turintis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • kitas asmuo, turintis teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Balsavimas iš anksto savivaldybėse vyks 2019 metų vasario 27-28 dienomis. Balsuoti iš anksto gali visi rinkėjai, kurie rinkimų dieną negalės atvykti balsuoti į savo rinkimų apylinkę.

Balsavimas specialiuose punktuose vyks 2019 metų vasario 27 d. – kovo 1 d. Balsuoti specialiuose punktuose gali tik tie rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ar globos įstaigose arba atlieka privalomąją karo tarnybą ir todėl negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, arba atlieka arešto ar laisvės atėmimo bausmę, ar yra areštinėje, tardymo izoliatoriuose (sulaikymo namuose).

Balsavimas namuose vyks 2019 metų kovo 1-2 dienomis. Balsuoti namuose gali tik neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi rinkėjai ir sukakę 70 metų ar vyresni, jeigu jie apylinkės rinkimų komisijai pateikė prašymą balsuoti namuose ir jeigu yra įrašyti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus.

Balsavimas rinkimų dieną – 2019 metų kovo 3 dieną. Rinkimų dieną rinkėjai gali balsuoti savo rinkimų apylinkėje arba kitoje savo savivaldybės rinkimų apylinkėje. Rinkėjai, įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą savivaldybėje, gali balsuoti bet kurioje savo savivaldybės rinkimų apylinkėje.

Naujienos iš interneto