Informacija norintiems prekiauti š. m. birželio 1-2 dienomis festivalio „Kas čia daros?!“ mugėje

Kaišiadorių miesto seniūnija informuooja, kad 2024 m. gegužės 30 – birželio 2 dienomis Kaišiadoryse vyks festivalis „KAS ČIA DAROS?!“, kurio metu birželio 1 – 2 dienomis nuo 10.00 val. šurmuliuos mugė.

Kviečiame prekybininkus – tautodailininkus, amatininkus, ūkininkus, verslininkus – registruotis ir prekiauti mugės metu. Prašymai priimami nuo 2024 m. balandžio 30 d. iki gegužės 8 d.
SVARBI INFORMACIJA
Norinčius vykdyti prekybą festivalio „KAS ČIA DAROS?!“ mugės metu, visų pirma prašome susisiekti su asmenimis, atsakingais už mugės organizavimą, pateikti gaminių nuotraukas bei prekybos vietos vizualizaciją. Informuojame, kad mugė vyks dvi dienas, todėl prekybą numatyta vykdyti dvi dienas, vienos dienos prekyba neleidžiama.
Organizatoriai vykdys atranką norinčiųjų prekiauti festivalio „KAS ČIA DAROS?!“ mugės metu. Su atrinktais prekybininkais susisieksime.
Akcentuojame, jog vietinė rinkliava laukiama, tik gavus organizatorių patvirtinimą dėl dalyvavimo.
Reikalavimas – prekybą vykdyti tik iš baltos spalvos palapinių. Nesilaikantys šio organizatorių reikalavimo, festivalio metu bus paprašyti nutraukti prekybą.
Organizatoriai išduos leidimus laikyti automobilius tam skirtoje aikštelėje. Transporto priemones statyti prie prekybos vietos bus griežtai draudžiama.
Akcentuojame, kad už prekybos vietoje paliktus daiktus nakties metu atsakingi patys prekybininkai.
Festivalio „KAS ČIA DAROS?!” mugėje bus atskira erdvė maitinimą organizuojantiems prekybininkams. Visus norinčius organizuoti prekybą prašome susisiekti su organizatoriais.
Prašome nenutraukti prekybos ar paslaugų teikimo ir (ar) neišmontuoti prekybos ar paslaugų teikimo vietos iki 2024 m. birželio 2 d. festivalio pabaigos.
Pasibaigus prekybos ar paslaugų teikimo laikui, prašome sutvarkyti vietą, kurioje vyko veikla, ir šiukšles išsivežti arba sudėti į tam skirtus konteinerius. Griežtai draudžiama palikti šiukšles tam neskirtose vietose – prie miesto šiukšliadėžių ar pan. Akcentuojame, kad visas popierines atliekas prašome išmesti į tam skirtus atliekų konteinerius.
DĖL PREKYBOS LAIKO
Į šventę prekybininkai 2024 m. birželio 1 d. gali atvykti nuo 07.00 val.
Iki mugės pradžios – 10.00 val. – turi būti galutinai parengtos prekybos vietos ir iš teritorijos patrauktos transporto priemonės.
DĖL PREKYBOS VIETOS DYDŽIO
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad visos prekybos vietos yra patvirtinto dydžio – 12 kv. m (3×4).
DĖL ELEKTROS ENERGIJOS
Informuojame, kad organizatoriai neaprūpins elektros energija, todėl prekybininkai, naudojantys elektros energiją, privalo turėti elektros tiekimo įrangą – generatorių.
DĖL TEISĖS AKTŲ LAIKYMOSI
Visus norinčius prekiauti festivalio „KAS ČIA DAROS?!“ mugės metu informuojame, kad privalote būti susipažinę su Prekybos ir paslaugų teikimo Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklėmis, patvirtintomis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. V17-11, bei Kaišiadorių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatais, patvirtintais Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimu Nr. V17-306.
Atkreipiame dėmesį, kad miestas yra filmuojamas ir už pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Kaišiadorių miesto seniūnas gali panaikinti leidimą prekiauti, jei gauna kontroliuojančių institucijų raštiškus pranešimus apie nustatytus šių taisyklių pažeidimus.
Norintieji prekiauti kulinarinio paveldo gaminiais ar maisto produktais privalės pateikti:
 1. nustatytos formos prašymą;
 2. maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 3. verslo liudijimo ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 4. tautinio paveldo sertifikato kopiją (jei turite);
 5. vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (1 vieta 3×4 , 12 kv. m – 30 Eur už 1 prekybos vietą/vienai dienai) (Vietinė rinkliava bus mokama po patvirtinimo apie dalyvavimą iš organizatorių).
Norintieji prekiauti tautodailės gaminiais ir kitomis ne maisto prekėmis privalės pateikti:
 1. nustatytos formos prašymą;
 2. verslo liudijimą ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 3. gaminių nuotrauką (neprivaloma);
 4. tautodailininko pažymėjimo kopiją (jei turite);
 5. vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (1 vieta 3×4, 12 kv. m – 30 Eur už 1 prekybos vietą/vienai dienai) (Vietinė rinkliava bus mokama po patvirtinimo apie dalyvavimą iš organizatorių).
Pageidaujantieji teikti viešojo maitinimo paslaugas privalės pateikti:
 1. nustatytos formos prašymą;
 2. maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo patvirtintą kopiją;
 3. įmonės registracijos arba verslo patvirtintą liudijimo kopiją;
 4. rinkliavos dydžio mokesčio sumokėjimo kvitą (1 vieta 20 kv. m – 100 Eur už 1 prekybos vietą/vienai dienai) (Vietinė rinkliava bus mokama po patvirtinimo apie dalyvavimą iš organizatorių).
Užpildytą ir pasirašytą prašymą bei gaminių nuotraukas bei prekybos vietos vizualizaciją iki gegužės 8 d. prašome pateikti Kaišiadorių miesto seniūnijai:
Tautodailės dirbiniais bei kitomis ne maisto prekėmis prekiaujančius prašome užpildytus prašymus siųsti el. pašto adresu gintare.taparauskiene@kaisiadorys.lt (mob. 8 605 67 510);

Maisto produktais prekiaujančius bei teikiančius viešojo maitinimo paslaugas prašome užpildytus prašymus siųsti el. pašto adresu rima.kaneviciene@kaisiadorys (mob. 8 686 07 303).