Įpusėjo Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“ modernizavimo darbai

Kaišiadorių rajono savivaldybė kartu su Kaišiadorių lopšeliu-darželiu „Spindulys“ įgyvendina projektą „Ugdymo prieinamumo didinimas Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Spindulys“. 2018 m. kovo 29 d. su VĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašyta projekto finansavimo sutartis Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0006/SUT-77. Lopšeliui-darželiui modernizuoti skirta 235 976,16 Eur iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto bei 96 685,22 Eur prie projekto įgyvendinimo prisideda Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Patalpų modernizavimo darbai „Voveriukų“ ir „Boružėlių“ grupėse

2018 m. lapkričio 8 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ekodora“ pasirašė Statybos darbų rangos sutartį Nr. VP-335. Šiuo metu vidaus darbai baigti. Planuojama, kad visi rangos darbai lopšelyje-darželyje bus baigti iki 2019 m. liepos mėn. pabaigos.

Po atliktų darbų lopšelio-darželio erdvės tapo mobilios, šviesios, atsirado galimybė jas transformuoti pagal poreikį ir tikslus. Sutvarkytose lopšelio-darželio grupių patalpose bus sumontuoti baldai (spintelės, staliukai, kėdės, į sienas integruojami baldai, sėdmaišiai, pufai, čiužiniai ir kt.) bei pristatytos visos ugdymo priemonės. Tai skatins vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją.

Aplinkos tvarkymo darbai

2019 m. kovo 28 d., oro sąlygoms tapus palankioms, UAB „Ekodora“ atnaujino rangos darbus lauke. Projekto lėšomis bus įrengta lauko edukacijų erdvė, kurią sudarys dvi zonos: fizinio aktyvumo skatinimo zona, kūrybiškumo lavinimo ir aktyvi edukacijų zona. Aplinkos tvarkymo darbus planuojama baigti iki 2019 m. birželio mėn. pabaigos.

Ugdymo priemonių atnaujinimas

Lopšelio-darželio „Voveriukų“ ir „Boružėlių“ grupes greitu metu papildys ir naujos, šiuolaikinės ugdymo priemonės:

Interaktyvus ekranas – šiuo metu yra neatsiejama mokymo priemonė, kuri praturtina vaikų mokymosi patirtį perteikiant informaciją vizualiai ir leidžia su ja sąveikauti. Interaktyvių žaidimų pagalba vaikai susipažįsta su pirmaisiais skaičiais ir išmoksta skaičiuoti. Vienas didžiausių interaktyvaus ekrano privalumų – interaktyvumas (sąveikavimas). Tyrimais įrodyta, kad vaikai didžiausią pažangą pasiekia praktiniuose užsiėmimuose, kada jie patys, niekieno neverčiami įsitraukia į veiklą – rašo, piešia, judina objektus.

Interaktyvios grindys – inovatyvi priemonė, skirta lavinti vaikų judesių koordinaciją, reakciją, loginį mąstymą, komandinį ir individualų darbą. Interaktyviosios grindys yra puiki mokymo priemonė, sudaranti sąlygas vaikams aktyviai dalyvauti užsiėmimuose.

Edukacinė bitutė ir lavinantys kilimai – spalvingas, lengvai valdomas robotukas, kuris yra puiki priemonė mokytis šifravimo, problemų sprendimo, programavimo pradmenų. Edukacinė bitutė naudojama su įvairaus tipo (jūros, pasaulio žemėlapio, miesto ir kt.) lavinančiais kilimėliais.

Šviesos lentos – priemonė, suteikianti daug minčių ir emocijų įvairiose veiklose. Sėdint prie jų daromi darbeliai, panašūs į tuos, kurie atliekami ant paprasto paviršiaus, tačiau prie tokių lentų vaikams daug smagiau – spalvos atrodo sodresnės, patiriama daugiau netikėtumų. Paprasta kompozicija iš spalvoto kartono ant apšviesto paviršiaus atrodo daug ryškesnė. Ant tokio stalo galima kurti pasitelkus smėlį ar piešti guašu.

Modernizavimo būtinumas

Lopšelio-darželio modernizavimas buvo būtinas. Dalies vaikų grupių patalpų, koridorių būklė buvo prasta, lauko takų dangos susidėvėjusios, nesaugios. Trūko modernių ugdymo(si) priemonių bei  erdvių tiek aktyviai, tiek pasyviai vaikų veiklai. Buvęs patalpų išplanavimas nesudarė sąlygų plėtoti edukacines ar kitas kūrybines veiklas naudojantis šiuolaikinio ugdymo proceso priemonėmis. Po projekto įgyvendinimo pagerės ugdymo(si) sąlygos, bus užtikrinta sveika, saugi ir jauki, praturtinta įvairiomis ugdymo bei mokymo priemonėmis edukacinė aplinka, gerės ugdymo kokybė. Projekto metu pasiektais rezultatais džiaugsis visa lopšelio-darželio „Spindulys“ bendruomenė: ugdytiniai, pedagogai, kiti aptarnaujančio personalo darbuotojai bei mažųjų  kaišiadoriečių tėveliai, kurie bus ramūs dėl saugių ir tinkamų savo vaikučių ugdymo sąlygų.