Įrengti socialiniai būstai gausioms šeimoms

Kaišiadorių rajono savivaldybė, pagal galimybes spręsdama socialinio būsto stygiaus problemą, siekdama sutrumpinti asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, laukimo eilėje laiką, siekdama padėti šeimoms, auginančioms penkis ir daugiau vaikų, įrengė dvejas erdvias gyvenamąsias patalpas, skirtas gausioms šeimoms apgyvendinti.

Vienos jų – buvęs Palomenės girininkijos pastatas, esantis Miško g. 46, Palomenės k., kuris Kaišiadorių rajono savivaldybei buvo perduotas LR Vyriausybės nutarimu. Jame atlikus remonto darbus įrengtas šiuolaikiškas šešių kambarių socialinis būstas.

Kitas socialinis būstas baigiamas įrengti Mokyklos g. 1, Tauckūnų k., buvusiame medicinos punkte, pirmame pastato aukšte. Pakeitus patalpų paskirtį į gyvenamąsias, atlikus kapitalinį remontą, šis erdvus keturių kambarių būstas bus taip pat skirtas gausiai šeimai apgyvendinti.