Išsaugoti kultūros paveldą: kūrybiškas Lietuvos ir Latvijos projektas

Pats projektų formatas neretai kiek baugina su jais nesusidūrusius, tačiau dažniausiai tereikia bent kiek įsitraukti į veiklas, kad pajustum atsiveriančias galimybes. Pirmiausiai, norisi prasklaidyti miglą ir šiek tiek aptarti patį reiškinį.

Trumpai tariant, bet kurio projekto esmė – per numatytą laiką su apibrėžtais ištekliais įgyvendinti bendrą idėją, kurios rezultatai būtų vertingi ir prieinami visuomenei. Tai – ne uždaras, o įtraukiantis reiškinys ir tik nuo projekto pobūdžio priklauso, į kokius žmones (specialistus, jaunimą, socialines grupes ir kt.) orientuojamasi labiausiai. Tam, kad idėja būtų kuo labiau išgryninta, pagrįsta ir įvairiabriaunė, pasitelkiami skirtingų sričių žinovai, ieškoma patikimų partnerių, kurie visai nebūtinai turi būti tos pačios srities atstovai kaip vykdančioji organizacija. Kuo daugiau skirtingų patirčių yra pasitelkiamos tam pačiam klausimui spręsti, tuo daugiau atsiranda erdvės, o ir galimybių įvairiapusiškam kūrybiškumui ir aukštos vertės rezultatui, paremtam apgalvotu ir nuosekliu darbu, dažnai užtikrinančiu ir tolesnį veiklos tęstinumą.

Įvairios finansinės programos suteikia galimybę įgyvendinti dideles idėjas net tiems, kurie patys yra  maži, pelno nesiekiantys ar panašūs nekomerciniai dariniai. Geroms idėjoms, ypač kultūrinėms, reikia palaikymo, tęstinumo ir nuolatinio matomumo, kad per kultūrinių paslaugų įvairiapusiškumą ir prieinamumą pati kultūra pasiektų kuo daugiau žmonių, išlaikydama aukštą savo vertę, bet ir tapdama savaime reikalinga. Štai ir šio tarptautinio Latvijos ir Lietuvos projekto ašis buvo ,,Viešųjų paslaugų plėtra, siekiant užtikrinti kultūros paveldo išsaugojimą“. Džiaugiamės, kad Lietuvos liaudies buities muziejui, bendradarbiaujant su Kuldigos rajono tarybos Restauracijos centru, pavyko sklandžiai įgyvendinti šį Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 finansuojamą projektą.

Žinioms ir gebėjimams sustiprinti buvo surengti 3 tarptautiniai seminarai / dirbtuvės kultūros paveldo išsaugojimo tema, kurių metu pritraukti tiek medinio paveldo specialistai, tiek nepriklausomi meistrai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Slovakijos ir Čekijos. Dirbtuvių metu buvo atliekami įvairūs restauravimo darbai, juos papildant ir pagrindžiant profesionaliomis paskaitomis, skatinant nuolatinį įgūdžių bei žinių atnaujinimą, dalijimąsi patirtimi ir apskritai sąmoningumą. Studijinio vizito į Didžiąją Britaniją ir Škotiją metu aptartos medinio kultūros paveldo išsaugojimo tendencijos įvairiose šalyse, aplankyti šiai temai svarbūs objektai, muziejai ir organizacijos, pasidalijusios savo žiniomis. Jau yra sukurtos 5 vaizdo paskaitos, kad būtų užtikrinta galimybė šiuolaikiniu ir vizualiu būdu perteikti tradicinių amatų žinias: http://www.llbm.lt/lietuvos-ir-latvijos-restauravimo-meistru-pamokos-vaizdo-irasuose/

Dar labai džiugina atnaujintos, vis dar dažais kvepiančios Lietuvos liaudies buities muziejaus restauratorių dirbtuvės. Parengtos keturios vietos restauraciniam darbui: įsigyti darbastaliai, reikalingi įrankiai, įrengta rekuperacinė sistema, tualetas, laiptai, pakeisti langai ir durys, sutvarkytos grindys, lubos, santechnika, atlikti kiti reikalingi darbai. Dabar – tai puiki vieta kokybiškiems restauravimo darbams, suteikianti patogias darbo sąlygas. Muziejui tai didelis žingsnis pirmyn, įrodantis ne tik plėtros, šiuolaikiškumo ir veiklumo poreikį, bet ir galimybes. O pabaigai, šiek tiek faktų.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. gegužę ir baigėsi 2019 spalį. Projekto partneris – Kuldigos rajono (Latvijoje) tarybos Restauravimo centras, Restoration centre of Kuldiga. Įgyvendinant vieną iš keturių INTERREG V-A LATVIJA – LIETUVA PROGRAMOS 2014-2020 prioritetų – gyvenimo kokybės gerinimas efektyvinant viešųjų paslaugų plėtrą – buvo siekiama pagerinti Lietuvos liaudies buities muziejaus (LLBM) ir Kuldigos rajono tarybos viešųjų paslaugų kokybę kultūros paveldo išsaugojimo srityje. Bendra projekto vertė – 207 893,07 Eur; finansuota ERPF – 176 709,10 Eur.

INTERREG V-A LATVIJA – LIETUVA PROGRAMOS 2014-2020 projektinių paraiškų vertintojų 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 5-41/9957 buvo paskirtas dalinis finansavimas projektui „DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVICES FOR CULTURAL HERITAGE PRESERVATION“ (Viešųjų paslaugų plėtra siekiant užtikrinti kultūros paveldo išsaugojimą) įgyvendinti.

Projekto veiklas ir kitą, su projekto įgyvendinimu susijusią informaciją, pateikiame muziejaus svetainėje www.llbm.lt.

ES už pateiktą informaciją neatsako. Programos svetainė – latlit.eu. Oficiali Europos Sąjungos svetainė – www.europa.eu

Daugiau informacijos:  www.llbm.lt arba latlit.eu

Straipsnį parengė
LLBM kultūros projektų vadovė Eglė Gelažiūtė-Pranevičienė