Įteiktos 2018 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijos

Penktadienį, gruodžio 28 d., Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje iškilmingos ceremonijos metu, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus 2018 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijas įteikė: Jurgitai Treinytei – už svarų indėlį į etninės kultūros puoselėjimą, tautinės savimonės ugdymą, Kaišiadorių krašto tradicinių amatų puoselėjimą ir populiarinimą, tradicinių amatų gamybos įgūdžių perdavimą jaunimui ir Kaišiadorių krašto garsinimą, Arinai Keturkaitei – už aktyvią kultūrinę veiklą, telkiant bendruomenę kultūrinėms iniciatyvoms, vaikų ir jaunimo kultūrinį ugdymą, jų įtraukimą į prasmingą kūrybinę bei meninę veiklą ir Žiežmarių krašto garsinimą ir Nijolei Kriugždaitei – už įgyvendintas istorinio paveldo išsaugojimo, jo prieinamumo visuomenei didinimo iniciatyvas, patriotizmo, meilės savo kraštui ir jo istorijai supratimo ugdymą, aktyvią kultūrinę veiklą.

Jurgita Treinytė – sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senojo pynimo amato puoselėtoja. Ji 2013–2018 metų laikotarpį yra sertifikavusi septynis (7) tautinio paveldo produktus – girliandos, šiaudinės žvaigždės, šiaudiniai eglutės žaisliukai, šiaudiniai sodai, vašku marginti margučiai, skutinėti margučiai, augaliniais dažais dažyti margučiai. Visiems tautinio paveldo produktams suteikta A kategorija, o tai reiškia, kad Jurgitos Treinytės sertifikuoti produktai atitinka autentiškus tautinio paveldo produkto pavyzdžius, kurių kūrimo procese naudojamas rankų darbas. 2016 m. Jurgitai Treinytei suteikta tradicinių amatų meistro A kategorija, sertifikuota Jurgitos Treinytės parengta neformaliojo švietimo mokymo programa „Rugio šiaudo  pindesys“. Jurgita Treinytė aktyviai dalyvauja ne tik Žaslių tradicinių amatų centro veikloje, Žiežmarių kultūros centro veikloje, bet labai daug dėmesio ir laiko skiria darbui su vaikais ir jaunimu Kaišiadorių rajono mokyklose ir darželiuose. Jos parengti vaikai sėkmingai dalyvauja Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurse „Sidabro vainikėlis“, jos ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame pradinių klasių mokinių kūrybos konkurse „Po angelo sparnu į Lietuvos 100-metį“. Ji nuolatinė Lietuvos dainų švenčių, tradicinių amatų mugių dalyvė, kur ne tik pateikia savo gaminius, bet ir perduoda savo amato paslaptis lankytojams, aktyviai dalyvauja ne tik Kaišiadorių rajono, aplinkinių rajonų bendruomenių renginiuose, bet ir deramai reprezentuoja ir garsina Lietuvą užsienyje, yra viena iš labiausiai visuomenei žinomų tradicinių amatininkių.

Arina Keturkaitė – ilgametė kultūros darbuotoja, Žiežmarių bibliotekos bibliotekininkė savo darbu pelnė bendruomenės pagarbą ir pasitikėjimą. Jos dėka Žiežmarių biblioteka tapo vietos kultūros ir informacijos centru, kur vykdoma prasminga kultūrinė veikla, ugdoma meilė knygai, savo kraštui ir tėvynei. Arina kūrybiškai integruoja skaitymą su tokiomis meno formomis kaip dailė, muzika, vaidyba, improvizacija, ji rengia išradingus knygų pristatymus, garsinius skaitymus, edukacinius projektus. Kartu su kultūros centru rengia vaikų ir jaunimo vasaros užimtumui skirtą renginių ciklą, už kurį 2016 ir 2017 metais gautas Lietuvos vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo centro apdovanojimas – kelionė į Taliną ir Lenkiją. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui inicijavo kaišytinės vėliavos pynimą, kuriame dalyvavo visa Žiežmarių bendruomenė, virš 400 žiežmariečių. Jos iniciatyva nupinta 121 m. ilgio kaišytinė vėliava pripažinta Lietuvos rekordu – Ilgiausia kaišytine vėliava Lietuvoje.

Nijolė Kriugždaitė – Kaišiadorių kultūros centro taikomosios dailės būrelio vadovė, Palimšių laisvalaikio centro vadovė. Ji parengė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtą projektą „Visada su Lietuva“. Įgyvendinus projektą buvo pasodintas netoli Guronių 100-mečio ąžuolynas, skirtas 1918–1923 m. savanorių kovų už nepriklausomybę įamžinimui, savanorių, kurie 1990 m. susibūrė ir gynė Tėvynę, pagerbimui ir šių dienų savanoriams, pasiryžusiems ginti ir saugoti Tėvynę, išaiškinti 26 savanorių kapai; pastatytas Vyčio kryžiaus kavalieriui Motiejui (Matui) Kaupui paminklas Kairiškių kapinėse; Kaišiadorių viešajai bibliotekai padovanotas Viliaus Kavaliausko enciklopedinis žinynas „Lietuvos karžygiai. Nijolė aktyvi, iniciatyvi, ilgametė kultūros darbuotoja, daug dėmesio skiria kūrybinei, meninei veiklai, neįgaliųjų įtraukimui į kultūrinę veiklą, istorinės atminties puoselėjimui.

Po Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijų įteikimo ceremonijos, kaišiadoriečiai klausėsi Lietuvos nacionalinės kultūros premijos laureatės, Lietuvos operos primadonos Irenos Milkevičiūtės (sopranas) ir jos mokinės Eglės Stundžiaitės (sopranas), Renatos Marcinkutės-Lesieur (vargonai) ir Saulės Pavilionytės (fleita) Šv. Kalėdų koncerto. Koncertą vedė aktorė Dalia Michelevičiūtė.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Naujienos iš interneto