Kaišiadorių A. Brazausko gimnazijoje nacionalinio saugumo ir krašto gynybos pamokas veda kariai savanoriai

Sausio mėnesį Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje atsirado nauja mokymo programa „Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba“. Šį pasirenkamą mokymo dalyką gali rinktis trečių gimnazijos klasių gimnazistai. Programos dalykų mokina Krašto apsaugos savanorių pajėgų 2-osios rinktinės Kaišiadorių savanorių kuopos vadas kapitonas Vytenis Babeckas ir jo pavaduotojas karys savanoris vyresnysis leitenantas Sigitas Staveckas.

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

„Gimnazijoje visi I-II gimnazijos klasių mokiniai privalo mokytis pilietiškumo pagrindų. Šį dalyką dėsto istorijos mokytojai. Pilietiškumą ugdo mokykla, šeima, visuomenė. Pilietiškumo ugdymo krypčių yra daug. Jis ugdomas mokslinėje veikloje, mene, sporte, puikiai atliekant tiesioginį darbą, teikiant pagalbą silpnesniam ir t.t. Viena iš pagrindinių pilietiškumo ugdymo sričių, be kurios iškiltų grėsmė valstybės ir kiekvieno Lietuvos piliečio laisvei, supratimas apie nacionalinį saugumą ir krašto gynybą. Tikėtina, kad labiausiai tai suprantantys jaunuoliai pasirinks krašto gynėjo profesiją. Dalis jaunuolių (vaikinų ir merginų) domisi ir dalyvauja šaulių veikloje. Pastebimas pozityviai kintantis jaunimo požiūris į Lietuvos kariuomenę. Norėjosi, kad šis reiškinys neišblėstų, o bendrieji ugdymo planai įteisino galimybę mokyklai ir mokiniams pasirinkti Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programą. Manydamas, kad Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programos vadovais turėtų būti kariškiai, t.y. žmonės profesionaliai išmanantys saugumo ir gynybos klausimus, apsidžiaugiau, kad kpt. Vytenis Babeckas, pasitelkdamas į pagalbą kolegą Sigitą Stavecką, sutiko ir ėmėsi šios itin reikalingos programos, patvirtintos 2017 m. lapkričio 28 dienos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės įsakymu, įgyvendinimo Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje“ – apie pilietiškumo ugdymą bei programos įgyvendinimą kalbėjo gimnazijos direktorius S. Bernikas.

Diena su kariu Vytenis Babeckas

„Tai, manau, labai gera žinia ne tik gimnazistams, bet apskritai visam kraštui. Tai, apie ką kalbėta ir diskutuota nuo pat 1990 m. iki dabar, materializuojasi. Iš esmės, kalbame apie karybos ir pilietiškumo mokymą per krašto gynybos prizmę švietimo įstaigose. Be to, Kaišiadorių A.Brazausko gimnazija tikėtina viena iš pirmųjų, jei ne pirmoji, apskritai Lietuvoje, kurioje yra pradėta mokyti pagal šią programą. Tai, kad esame ne tik kariai, bet ir tapome mokytojų kolektyvo dalimi, esame dėkingi gimnazijos direktoriui S.Bernikui, kuris dar tik rengiant programą, pakvietė mus, karius savanorius, vesti šią programą. Neslėpsiu, tai iššūkis. Kodėl? Todėl, kad šią pareigą turime suderinti su tiesioginėm savo pareigomis darbe, taip pat ir todėl, kad esame pirmųjų gretose, o pirmiesiems tenka daugiausia išbandymų. Nežiūrint to, atsisakyti kvietimo, sąžinė neleido. Pats savęs klausiau – kas, tai darys, jei ne mes, kariai? Vadovavausi principu – „nori kažką keisti, tapk tuo pokyčiu!“ – sakė Kaišiadorių savanorių kuopoas vadas kpt. V. Babeckas.

Diena su karius KASP 208 kuopa

Vyr. ltn. Sigitas Staveckas paklaustas apie dalyvavimą šioje programoje, kalbėjo: „Man regis, kai tapome NATO nariais, daugeliui atrodė, kad pasiekėme visokeriopą saugumą ir dabar galėsime visą savo dėmesį ir energiją skirti savo pačių gerbūviui puoselėti. Suprasdami, kad 28 šalys turi skirtingų interesų, grėsmių, kitų iššūkių, tačiau tarpusavyje sugebėsime derinti savus tarpusavio lūkesčius ir nuogąstavimus. Tačiau karas Ukrainoje ir eilė terorizmo išpuolių pasaulyje liudija, kokia trapi yra taika ir laisvė. Ir mes neturėtume pamiršti, kad pati visuomenė, o tiksliau kiekvienas iš mūsų, yra saugumo ir gerovės kūrėjas. Tad smagu prisidėti prie „Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programos“ įgyvendinimo.

Naujienos iš interneto