Kaišiadorių kapinėse pašventintas pirmasis rajone kolumbariumas

Lapkričio 1 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės Kaišiadorių miesto civilinėse kapinėse buvo oficialiai atidarytas ir pašventintas kolumbariumas urnoms su kremuotais žmonių palaikais laikyti. Pašventinimo ceremoniją atliko Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros klebonas dek. mons. Rimvydas Jurkevičius, taip pat dalyvavo Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Voldemaras Maziliauskas, Kaišiadorių miesto seniūnė Giedrė Pavasarytė. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2019 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. V17-271 patvirtino Kremuotų žmonių palaikų laidojimo Kaišiadorių rajono savivaldybės kolumbariumų nišose tvarkos aprašą bei nustatė vienkartinį urnos (urnų) su kremuotais žmogaus palaikais laikymo Kaišiadorių rajono savivaldybės kolumbariumo nišose įkainį – 500 Eur (užrašų iškalimo (graviravimo) akmens plokštėje darbai įskaičiuoti). Viso kolumbariume yra 102 nišos.

Pagal nustatytą tvarką niša kolumbariume gali būti skiriama, jei miręs asmuo gyveno arba mirusiojo tėvai, įtėviai, sutuoktinis, broliai, seserys, vaikai, įvaikiai yra deklaravę gyvenamąją vietą Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje. Rašytinį leidimą laidoti kremuotus žmogaus palaikus ir skirti kolumbariumo nišą išduoda Kaišiadorių miesto seniūnija.

Pagal galiojančią tvarką vienoje kolumbariumo nišoje galima laidoti iki 2 urnų, kai mokama tik už pirmos urnos su kremuotais žmogaus palaikais laidojimą kolumbariumo nišoje. Kolumbariumo niša pareiškėjui (laidojantis asmuo) skiriama neterminuotai. Pateikęs rašytinį prašymą seniūnui, pareiškėjas bet kuriuo metu turi teisę nišoje esančią urną atsiimti.

Už kolumbariumo teritorijos priežiūrą: švarą, tvarką, nišos numerio, užrašų ir simbolių iškalimą (graviravimą), atsakinga seniūnija, o už kolumbariumo nišos plokštės nuėmimą ir tvirtinimą – kapinių prižiūrėtojas. Lėšos, gautos už urnų su kremuotais žmogaus palaikais laikymą kolumbariumo nišose, naudojamos seniūnijos kapinių ir kolumbariumo infrastruktūros priežiūrai ir plėtrai.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Naujienos iš interneto