Kaišiadorių kultūros centro darbuotojų stažuotė Ispanijoje

Kaišiadorių kultūros centro (KKC) misija – suteikti galimybę įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms tenkinti kultūrinius bei asmeninės saviraiškos ir neformaliojo ugdymo poreikius, ieškoti ir diegti naujas darbo formas, bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir užsienio įstaigomis ir organizacijomis. Siekdamas vykdyti šią misiją Kaišiadorių kultūros centras vykdo Erasmus+ programos tarptautinį projektą „Gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas dirbti su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais suaugusiais neformaliajame ugdyme“. Šis projektas finansuojamas Švietimo mainų ir paramos fondo, remiant Europos Komisijai. Projekto tikslas – tobulinti KKC darbuotojų gebėjimus ir kompetencijas dirbti ir bendrauti su SUP turinčiais suaugusiais, siekiant juos motyvuoti ir pilnavertiškai įtraukti į neformaliojo ugdymo veiklas.

Įgyvendinant projektą 2023 m. spalio mėnesį 4 Kaišiadorių kultūros centro darbuotojai dalyvavo savaitės trukmės darbo stebėjimo stažuotėje Barselonoje, Ispanijoje. Stažuotės metu Kaišiadorių kultūros centro darbuotojai lankėsi vietinėse organizacijose, teikiančiose neformaliojo ugdymo paslaugas, turinčiose įvairių sričių būrelius ar menų kolektyvus, jose stebėjo ispanų kolegų darbą. Dalyviai susipažino su įtraukiojo švietimo principais ir metodais suaugusiųjų neformaliajame ugdyme, įgijo psichologinių ir bendravimo gebėjimų, išmoko šiuolaikinių suaugusiųjų kolektyvų ir būrelių narių motyvavimo ir skatinimo metodų.

„Stažuotės metu lankėmės Barselonos kultūros centruose, susipažinome su jų veikla, stebėjome kolektyvų repeticijas. Stažuotė leido atnaujinti savo žinias, pasisemti idėjų iš užsienio kolegų, pasidalinti gerąja patirtinti ir sustiprinti savo darbo motyvaciją“, teigia stažuotės dalyvė, folkloro kolektyvo „Žilvita“ vadovė Laima Morkūnienė.

Visi stažuotės Ispanijoje dalyviai gavo Europass mobilumo dokumentus.

Tikimasi, kad pakelta KKC darbuotojų kvalifikacija padės pritraukti naujų narių į Kaišiadorių kultūros centre veikiančius būrelius ir kolektyvus bei kelti suaugusiųjų neformaliojo ugdymo kokybę ir mastą.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.