Kaišiadorių ligoninė pateikė atsakymą į SAM išplatintą pranešimą dėl nustatytų pažeidimų, susijusių su ūminio insulto diagnostika ir gydymu

Prieš keletą dienų viešojoje erdvėje buvo išplatinta vienašališka informacija apie neva nustatytus insulto gydymo pažeidimus rajoninėse ligoninėse ir tariamą ligoninių siekį pasipelnyti ir gauti daugiau pinigų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo. Į minėtų ligoninių sąrašą pateko ir VšĮ Kaišiadorių ligoninė, kurioje neva nustatyti šeši pažeidimų atvejai. Atkreiptinas dėmesys, kad nei viena iš minėtų ligoninių nebuvo išklausyta, todėl straipsniai žiniasklaidoje ir parengti reportažai televizijų naujienų laidose neatitiko objektyvumo kriterijų ir buvo tendencingi, menkinantys rajoninių ligoninių reputaciją. Kadangi Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktos apibendrintos išvados nebuvo detaliau viešai nagrinėjamos, todėl savo iniciatyva VšĮ Kaišiadorių ligoninė pateikia daugiau informacijos apie tikrąją situaciją Kaišiadorių ligoninėje.

„Pateikiame Jums informaciją apie spaudoje ir televizijoje pateiktus komentarus apie „netinkamą“ insultų gydymą rajoninėse ligoninėse. Manome, jog tai aiškiai susiję su insultų klasterių nepatenkinama veikla, GMP klasterinių brigadų, įsteigtų dėl insultų, neveiklumu ir norėjimu eilinį kartą apkaltinti rajonines ligonines. Tik viena norėtųsi paklausti: kada baigsis MOBINGAS rajoninių ligoninių atžvilgiu? Ar reikia sulaukti pasitraukimo iš gyvenimo įstaigų vadovų ar gydytojų, kurie jau negali normaliai dirbti dėl kelis metus jaučiamos nuolatinės nepakeliamos įtampos ir spaudimo, sudaromo Sveikatos apsaugos ministerijos?“, – teigė VšĮ Kaišiadorių ligoninė direktorė Edita Skarakodienė.

„Tikriausiai visose asmens sveikatos priežiūros sistemos grandyse, tame tarpe ir rajoninėse ligoninėse, galima rasti didesnių ar mažesnių trūkumų, tačiau Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių tarnybų nesibaigianti tendencinga praktika nuolat nepagrįstai kaltinti, grasinti veiklos apribojimais ar licencijų sustabdymu, netgi bandymai apskritai sunaikinti mažąsias sėkmingai veikiančias rajonines ligonines nėra pateisinami ir peržengia visas padorumo ribas. Labai keista, kad dažnai rajoninės ligoninės apkaltinamos visai nepagrįstai, kai tuo tarpu į didžiosiose ligoninėse nustatomus grubius ir asmenų gyvybei pavojų keliančius pažeidimus kuomet pacientams sumaišomi vaistai, laiku nenustatomos diagnozės (tame tarpe ir insulto) ir jie išsiunčiami namo ar pan. žiūrima pro pirštus. Todėl manome, kad sveikatos politikos formuotojai turėtų atsakingiau vykdyti savo pareigas, visas sveikatos priežiūros įstaigas vertinti objektyviai ir susilaikyti nuo nepagrįstų kaltinimų“, – teigė Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Informuojame, kad Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM atlikdama VšĮ Kaišiadorių ligoninės priėmimo skubios pagalbos skyriuje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimą, kartu patikrino ir VšĮ Kaišiadorių ligoninėje gydytų pacientų, kuriems buvo nustatyta insulto diagnozė ligos istorijas. Buvo patikrintos dvidešimties 2018 m. insultu sirgusių pacientų ligos istorijos iš kurių dėl keturiolikos ligos istorijų tarnyba pretenzijų neturėjo. Dėl šešių ligonių gydymo buvo pareikštos šios pastabos: keturiems ligoniams nebuvo atlikta galvos smegenų KT (kompiuterinė tomografija), o dviem ligoniams KT atlikta per vėlai.

Atsakydami į šias pastabas, VšĮ Kaišiadorių ligoninė informuoja, kad visi šie pacientai (kurių amžius – 92, 87, 84, 83, 76, 79 metai) buvo stacionarizuoti dėl kitų, pakankamai rimtų ligų (širdies ritmo sutrikimų, galvos smegenų kraujotakos sutrikimų, krūtinės anginos, širdies ir kvėpavimo nepakankamumo ir kitų ligų). Visi šie ligoniai vartojo antikoaguliantus (t.y., kraują skystinančius vaistus), todėl šiems ligoniams, įvykus insultui, specializuotas gydymas (trombolizė) buvo negalimas. Visiems šiems ligoniams buvo taikomas konservatyvus bazinis insulto gydymas.

VšĮ Kaišiadorių ligoninė nuomone, Akreditavimo tarnybos pastabos neva minėtiems dviem pacientams galvos smegenų KT tyrimai atlikti per vėlai, nėra pagrįstos, nes specializuotas gydymas šiems ligoniams vis tiek buvo kontraindikuotinas (negalimas) ir gydymo taktikos nekeitė. O galvos smegenų KT tyrimai atlikti diagnozės patikslinimui, kai ligoniai jautėsi stipresni vykimui atlikti tyrimus. Kitų dvejų pacientų artimieji dėl sunkios pacientų būklės atsisakė vykti galvos smegenų KT tyrimui, nes šiais atvejais galvos smegenų KT tyrimas gydymo taktikos nekeitė ir buvo taikomas bazinis konservatyvus insulto gydymas. Pažymėtina, kad visais 6 atvejais KT tyrimo atlikimas ar neatlikimas gydymo taktikos nekeitė.

Pažymime, jog teiginys, kad ligoniai negalėjo būti gydomi VšĮ Kaišiadorių ligoninėje yra nepagrįstas ir neteisingas, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-40 patvirtinto Ūminio galvos smegenų insulto diagnostikos ir gydymo insulto gydymo centruose tvarkos aprašo su jo vėlesniais pakeitimais nuostatomis, nusprendus, kad paciento gydymas IGC (insulto gydymo centre) arba TPL (tarpinėse pagalbos ligoninėse) netikslingas esant insultui, kai netaikomas ar kontraindikuotinas specializuotas (trombolizė) insulto gydymas, pacientas toliau gydomasstacionarinėje neurologijos ar vidaus ligų asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pagal paciento gyvenamąją vietą ir jam taikomas konservatyvus bazinis gydymas.

Be to, teiginys, neva VšĮ Kaišiadorių ligoninė insultą gydė siekdama pasipelnyti ir gauti daugiau pinigų iš PSDF yra klaidinantis ir visiškai nepagrįstas, kadangi asmens sveikatos priežiūros paslaugas ligoninė teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės ir kitiems gyventojams vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, atsižvelgdama į esamus poreikius ir paslaugų neatsisako teikti netgi tais atvejais, kai viršijama nustatyta kvota ir už suteiktas paslaugas iš PSDF apskritai nėra apmokama. 2018 m. Teritorinės ligoninių kasos už suteiktas stacionarines aktyvaus gydymo paslaugas viršijančias nustatytą kvotą VšĮ Kaišiadorių ligoninei nesumokėjo 37619,83 Eur, taigi tariami šeši pažeidimų atvejai ir už juos uždirbtos pajamos (6879,62 Eur) buvo neapmokėtos. Net jeigu ir būtų apmokėtos, sudarytų tik nežymią dalį nuo 3,54 mln. Eur bendrųjų 2018 m. ligoninės metinių pajamų. Taip pat pažymime, kad VšĮ Kaišiadorių ligoninė ir VšĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotis jau daug metų dalyvauja insulto, infarkto gydymo klasterių sistemose, visus savo įsipareigojimus atsakingai vykdo ir nepretenduoja teikti kitų, nei teisės aktais leidžiamos ir steigimo dokumentuose numatytos teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

VšĮ „Kaišiadorių ligoninė“ inf.

Naujienos iš interneto