Kaišiadorių meno mokyklos mokytojui patvirtintas koronavirusas

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad 2020 m. spalio 2 d. gavo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento rašą Nr. (2-13 16.1.17E)2-74838 „Dėl nustatyto COVID-19 ligos atvejo mokykloje“, kuriame patvirtinamas faktas apie Kaišiadorių meno mokyklos mokytojui nustatytą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį ir kontakto rizikos vertinimą: mokytojas vedė individualias pamokas klasėje 4 mokiniams, mokytojas ir mokiniai nuolat dėvėjo kaukes, todėl nustatyta, kad, dirbant su apsaugos priemonėmis ir laikantis 1,5 m atstumo, kontaktas yra mažos rizikos. Tačiau, siekiant užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevenciją, prašoma atkreipti dėmesį ir užtikrinti tinkamą patalpų vėdinimą, valymą ir dezinfekciją bei užtikrinti ugdymo organizavimo būtinąsias sąlygas, numatytas Lietuvos Respublikos sveiktos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m rugpjūčio 17 d. sprendime Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“.

Taip pat nurodyta, kas asmenys, kontaktavę su mokytoju, kuriam 2020 m. rugsėjo 29 d. nustatytas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis, izoliuojami 14 dienų nuo paskutinės kontakto dienos. Kitiems mokiniams ir mokytojams ugdymo procesas vyksta įprastine tvarka.

Kiek anksčiau šįryt Kaišiadorių rajono savivaldybė informavo, kad, neoficialiais duomenimis, mokytojas darbe paskutinį kartą lankėsi 2020 m. rugsėjo 28 d. ir ilgesnį nei 15 min. kontaktą, neišlaikydamas 1 m atstumo, turėjo su dviem kolegomis, o pamokoje kontaktavo su 4 mokyklos moksleiviais.

Mokyklos direktorė Kaišiadorių rajono savivaldybę informavo, kad ėmėsi visų saugumo priemonių: kontaktą su sergančiuoju turėję pedagogai ir moksleiviai yra izoliuoti, iki bus gauti tolimesni NVSC specialistų nurodymai, patalpos išvėdintos ir dezinfekuotos, sustabdytas spalio 1 d. mokykloje turėjęs įvykti renginys.

Pažymime, kad NVSC Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų skyrius 2020 m. rugsėjo 30 d. pradėjo židinio epidemiologinę diagnostiką, su mokyklos administracija bendrauja telefonu, tačiau iki šios dienos Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai oficialios informacijos apie židinio epidemiologinės diagnostikos rezultatus nepateikė.

Naujienos iš interneto