Kaišiadorių mieste ir rajone karantino metu vieniši, su negalia ir izoliuoti asmenys gaus visą reikiamą pagalbą

Kaišiadorių rajono savivaldybės Administracijos direktorius Mindaugas Nasevičius 2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V1E-260 Dėl socialinės pagalbos teikimo karantino rėžimo laikotarpiu izoliuotiems asmenims, vienišiems žmonėms ir žmonėms su negalia nurodė pagal poreikį organizuoti namuose ar izoliavimo patalpose izoliuotiems asmenims visos reikiamos pagalbos teikimą ir maisto bei kitų būtiniausių priemonių pristatymą. Kaišiadorių mieste pagalbą teiks Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, pagal poreikį pasitelkiant Nacionalinę savanorišką gelbėjimo tarnybą „Voluntarius“ (vadovas Rimantas Mikalauskas). Kitose seniūnijose pagalbą teiks seniūnijų specialistai socialiniam darbui.

Įsakyme seniūnijų specialistams socialiniams darbui nurodoma seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje vienišiems žmonėms ar žmonėms su negalia, neturintiems kitų jais pasirūpinančių asmenų ar kuriems paslaugų neteikia Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, pagal poreikį namuose teikti visą reikiamą socialinę pagalbą ir maisto bei kitų būtiniausių priemonių pristatymą.

Koordinuoti socialinės pagalbos teikimą ir maisto bei kitų būtiniausių priemonių pristatymą įpareigojami Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktorius bei Socialinės paramos skyriaus vedėja. Seniūnijų specialistams socialiniam darbui nurodoma vykdyti Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavedimus.