Kaišiadorių miesto parke ir T. Matuliono aikštėje sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros

Kaišiadorių rajono savivaldybė 2017 metais atliko Kaišiadorių miesto Prezidento A. M. Brazausko parko ir Kaišiadorių mieste esančios T. Matulionio aikštės rekonstrukciją. Siekiant užtikrinti savivaldybės turto (suoliukų, fontanų, apšvietimo stulpų, augalų) ir jo lankytojų saugumą bei viešąją tvarką Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija pradėjo vykdyti vaizdo stebėjimą šiose teritorijose.

Kaišiadorių miesto Prezidento A. M. Brazausko parke sumontuotos dvi, Kaišiadorių mieste T. Matulionio aikštėje – viena vaizdo stebėjimo kamera. Stebėjimas vaizdo kameromis vykdomas nenutrūkstamai.

Kaišiadorių miesto parkas (3)

Vaizdo stebėjimo kameros Kaišiadorių miesto parke buvo įsigytos įgyvendinat „Kaišiadorių miesto Prezidento A. M. Brazausko parko sutvarkymas ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams“ projektą. T. Matulionio aikštėje vaizdo kamerą nupirko UAB „Rimsigna“.

Savivaldybės meras Vytenis Tomkus ir Administracijos direktorius Česlovas Neviera padėkojo UAB „Rimsigna“ vadovui Vidui Druliai už suteiktą paramą įsigyjant ir sumontuojant vaizdo stebėjimo kamerą Kaišiadorių mieste T. Matulionio aikštėje bei sėkmingą bendradarbiavimą su Kaišiadorių rajono savivaldybe užtikrinant gyventojų saugumą ir viešąją tvarką.

Vytenis Tomkus, Vidas Drulia

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Naujienos iš interneto