Kaišiadorių rajone pavyko sutikti į Lietuvos raudonąją knygą įtrauktą lūšį (video)

Lūšis (lot. Lynx lynx, angl. Eurasian lynx, vok. Eurasische Luchs) – katinių (lot. Felidae) šeimos plėšrus žinduolis. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įrašyta nuo 2000 metų.

Apie 90 proc. visų šios rūšies atstovų gyvena Sibire. Laikosi didesniuose miškuose. Minta pelėmis, pelėnais, stirnomis, elniais, bet dažniausiai puola silpnesnius, paliegusius žvėrelius. Žmogaus vengia. Lūšis stipresnė už šunį (pvz., vokiečių aviganį). Buvo atvejų, kai lūšys mirtinai sudraskydavo piemenų šunis. Lietuvoje nemedžiojama nuo 1979 metų.

Daugelyje Vakarų Europos šalių  lūšys yra išnykusios arba aptinkamos retai. Lietuvoje lūšys nuolatos randamos tik kai kuriuose miškų masyvuose (Biržų, Karšuvos, Žaliojoje giriose, Taujėnų – Užulėnio, Kulių, Latvijos pasienyje esančiuose Rokiškio r. ir keliuose kituose miškuose). Praeityje lūšys buvo paplitusios visoje Europoje, tačiau XX amžiaus viduryje rytinėje ir vidurinėje Europos dalyje jos išnyko.

XX a. pirmoje pusėje lūšys Lietuvoje buvo beveik išnykusios. Vėliau, kai pagerėjo apsauga, mitybos sąlygos ir sumažėjo vilkų, lūšių ėmė gausėti. Daugiausia jų buvo XX a. 8 – 9 dešimtmetyje (apie 150 – 200 lūšių). Vėliau lūšių sumažėjo beveik dvigubai. 2007 metais Lietuvoje buvo vos apie 30 – 40 lūšių. 2015 metais jų buvo skaičiuojama apie 90 – 100, o dabar, manoma, kad lūšių Lietuvoje turėtų būti jau apie 200. Tad tikras atsitiktinumas, kad šį plėšrūną mūsų rajone pavyko ne tik pamatyti, bet dar ir nufotografuoti vienam mūsų skaitytojui.

Pasak Emilio Slavinsko, jam su žmona Giedre lūšį pavyko pastebėti visai atsitiktinai. Gegužės 1 dienos vakarą, Emilis ir Giedrė Slavinskai išsiruošė į gamtą. Jų tikslas buvo visai kitoks – šeimyna norėjo nufotografuoti vakare besiganančius briedžius. Deja, bet tose vietose, kur paprastai juos galima sutikti, tą vakarą briedžių nebuvo, tad jiedu pasuko namų link.

„Važiuojant Kaugonių miško keliuku kelią staiga vos pastebimai kažkas perbėgo. Pradžioje pagalvojome, kad mažas stirniukas, tačiau dėmesį iškart patraukė žvėries eisena ir storos kojos. Iškart supratome, kad tai gali būti lūšis, tad pasakiau žmonai, kad sustabdytų automobilį“ – pasakojo Emilis Slavinskas.

„Žmonai sustabdžius automobilį, užgesinome variklį ir išjungėme šviesas. Matėm, kaip lūšis užėjo už medžio, tačiau per jį mes jos nematėme. Sėdėdami automobilyje kelias minutes filmavome tą medį, kad nepraleistume tokios progos užfiksuoti šį retą gyvūną. Tačiau gyvūno niekur nejudėjo. Tuomet išsprendžiau atsargiai išlipti iš automobilio ir filmuodamas apeiti tą medį, už kurio nubėgo lūšis. Apėjus medį lūšis tiesiog sėdėjo ir spoksojo į mane. Po kelių sekundžių ji vėl pasislėpė už medžio. Man už medžio užėjus iš kitos pusės, ji susidomėjusi gana drąsiai žiūrėjo tiesiai į mane ir tai tęsėsi apie minutę. Tuomet lūšis dar pabėgėjo tolyn, atsisėdo ir tiesiog pradėjo laižyti savo kailį nerodydama jokios baimės žmogui“ – apie savo susitikimą su lūšimi pasakojo vyras.

Pasak Emilio, būtent tuo momentu, kai jis jau norėjo nustoti filmuoti ir padaryti dar kelias lūšies nuotraukas, keliu pravažiavo kitas automobilis, kuris lūšį ir išbaidė.

Beje, tai ne pirmas kartas, kaip mūsų rajono miškuose pastebima lūšis. Kaišiadoriečiams.lt žiniomis, dar balandžio mėnesio pabaigoje lūšis buvo pastebėta Laukagalio kaime, o praėjusiais metais Paparčių kaimo gyventojui pavyko ją nufotografuoti Šešonių kaime esančiame miške. Ir tai – vos keli atvejai, apie kuriuos žmonės pranešė Facebook’e Emiliui paviešinus savo nufotografuotos lūšies nuotrauką!

Šešonių kaimo miške nufotografuota lūšis
Naujienos iš interneto