Kaišiadorių rajono gyvenamojoje aplinkoje jaučiami kvapai

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Kauno departamento Kaišiadorių skyrius, siekdamas išsiaiškinti visuomenės sveikatos srities problemas ir lūkesčius, birželio mėnesį atliko bendruomenių apklausą. Išanalizavus aktyviausių bendruomenių užpildytas anketas, paaiškėjo, kad Antakalnio, Rečionių, Gudzenkos, Paparčių, Dovainonių, Pravieniškių, Rumšiškių gyventojai susiduria su kvapais gyvenamojoje aplinkoje, dėl ūkio subjekto vykdomos veiklos.

NVSC vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose pagal Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisykles ir tik tais atvejais, kai gaunamas prašymas ar skundas dėl skleidžiamų kvapų, vykdant ūkinę komercinę veiklą, kurioje naudojami tik stacionarūs taršos kvapais šaltiniai.

Kvapo tyrimo nustatymas gali užtrukti ir metus

Kvapo kontrolė vykdoma keturiais etapais ir tyrimas gali užtrukti iki metų ar ilgiau. Pirmame etape sudaroma tarpžinybinė komisija, kuri įvertina, ar kvapas nurodytų gyvenamųjų/visuomeninių pastatų aplinkoje bei patalpose yra jaučiamas ir ar gali būti siejamas su nurodyta vykdoma ūkine komercine veikla. Antrame kvapų kontrolės etape įvertinama ar vykdomoje ūkinėje komercinėje veikloje nėra pažeidimų susijusių su statinių saugos ir paskirties reikalavimais, ar nepažeidžiami technologiniai procesai ar veikla nepažeidžia leidime (licencijoje) nustatytų ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų. Jeigu nenustatoma minėtų pažeidimų, atliekamas trečiasis kvapų kontrolės etapas: cheminių medžiagų (teršalų) identifikavimas ir jų koncentracijos ore nustatymas. Nenustačius cheminių medžiagų koncentracijos ore viršijimo, arba tais atvejais, kai cheminių medžiagų identifikuoti neįmanoma, atliekamas kvapo koncentracijos vertinimas (ketvirtas kvapų kontrolės etapas). Šiuo tikslu paimami oro mėginiai iš taršos šaltinio ir vėliau, modeliavimo būdu, apskaičiuojama kvapo koncentracija gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkos ore. Jeigu nustatomi pažeidimai antrame ar trečiame kvapo kontrolės etapuose, tyrimas nutraukiamas, o surinkta medžiaga perduodama už atitinkamų reikalavimų laikymąsi atsakingai institucijai.

Kur kreiptis?

Dėl įmonės vykdomos veiklos sukeltų erzinančių kvapų galite kreiptis į NVSC. Teikiant skundą ar prašymą NVSC, privalu nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinius duomenis, taip pat ūkinės komercinės veiklos vykdytojo pavadinimą, veiklos vykdymo adresą bei jaučiamo  kvapo pobūdį, laiką. Svarbu nurodyti kada jaučiamas kvapas yra intensyviausias ir laiką, kada siūlote atlikti kvapo kontrolę.

Jei kvapas sklinda dėl netinkamai tvarkomų komunalinių atliekų, kaimyno kiemo, viešos komunalinių atliekų aikštelės ir kt., kreipkitės į savivaldybę.  O dėl netinkamai tvarkomo mėšlo ir srutų, tręšiamų laukų, dūmų iš kaminų šildymo sezono metu į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos teritorinę valdybą.