Kaišiadorių rajono policijos komisariato viršininko sveikinimas

Gerbiami policijos pareigūnai,

Mūsų gretose padvelkė nauji optimizacijos vėjai, savo gūsiais sukeldami nerimą, bet, kaip yra pasakęs JAV prezidentas Džonas Kenedis, „Pokyčiai – tai gyvenimo įstatymas“. Pokyčių variklis kolektyve yra pasitikėjimo dvasia. Be pagarbos ir pasitikėjimo neprigis net geriausios idėjos. Todėl puoselėkime tą dvasią. Saugokimės, kad į mūsų gretas kaip koks pelėsis neįsimestų nepasitikėjimas. Kad ir kokie būtų pokyčiai, neleiskime įsigalėti niūriai vaizduotei ir plisti apkalboms, nepasiduokime nusivylimui. Pasak prancūzų filosofo Blezo Paskalio, „Praeitis ir dabartis – mūsų priemonės, tik ateitis – mūsų tikslas“. Kokia ji bus, priklausys ir nuo mūsų pačių. Kurkime pasitikėjimą vieni kitais drauge, nes niekas kitas to už mus nepadarys.

Dėkoju kiekvienam pareigūnui, sąžiningai ir atsakingai atlikusiam savo pareigą. Dėkoju už padarytus mažus ir didelius darbus. Tegul mažas darbas, atliktas su meile, pavirsta dideliu. Linkiu niekada nenuleisti rankų ir nuoširdžiai save investuoti į kiekvieną konkrečią situaciją, kuriant savitarpio pagarbą ir pasitikėjimą. Tegul Jūsų tvirtų sparnų šešėlyje žmonės jaučiasi saugūs. Linkiu kiekvienam padorumo ir gerumo, ispanų kompozitoriaus Pablo Kazalso žodžiais tariant, ,,tai nesudėtinga, tačiau reikia turėti drąsos…“

Sveikinu visus Policijos dienos proga, tesaugo Jus angelas sargas.

Kaišiadorių rajono policijos komisariato viršininkas
Ramūnas Grigonis

Naujienos iš interneto