Kaišiadorių rajono savivaldybė gavo kompensaciją už įsigytą elektromobilį, kuris kainavo beveik 40 tūkst. eurų

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija gavo 4 tūkst. Eur kompensaciją už įsigytą 2022 metais elektromobilį. Paraiška kompensacijai gauti buvo teikta pagal 2022–2030 m. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos Susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašą.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, skatina tiek fizinius, tiek juridinius Kaišiadorių rajono asmenis rinktis netaršias judumo priemones ir prisidėti prie Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 m. iškeltų ilgalaikių Europos Sąjungos tikslų ir užduočių įgyvendinimo – siekti sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 40 proc. lyginant su 1990 m.

Pagal CVP IS duomenis, iš UAB „Fakto“ autocentro 2022 metais įsigytas „Citroen E-C4“ elektromobilis kainavo 39 980 Eur.

Išsamesnę informaciją apie kompensaciją už įsigytą M1, N1 klasės elektra varomą transporto priemonę, kur energija mechaniniam judesiui atlikti teikiama tik iš elektros energijos kaupiklio, galite rasti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros tinklalapyje https://www.apva.lt/aktualus-kvietimai/ .