Kaišiadorių rajono savivaldybė Kaišiadoryse ir Žiežmariuose perka dešimt butų

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka 1-o kambario, 2-jų kambarių ir 3-jų kambarių butus Kaišiadoryse ir Žiežmariuose. Planuojama įsigyti 10 (dešimt) butų, iš jų: 4 (keturis) vieno kambario, iš jų 3 (tris) Kaišiadoryse, iš jų 1 (vieną) pirmame aukšte ir 1 (vieną) Žiežmariuose; 4 (keturis) dviejų kambarių, iš jų 3 (tris) Kaišiadoryse ir 1 (vieną) Žiežmariuose; 2 (du) trijų kambarių, iš jų 1 (vieną) Kaišiadoryse ir 1 (vieną) Žiežmariuose.

Perkančioji organizacija: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, kodas 188773916, Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, tel. (8 346) 20 450, el. paštas dokumentai@kaisiadorys.lt.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 ,,Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios”.

Pirkimas skaidomas į dalis:

I pirkimo objekto dalis – vieno kambario butas pirmame aukšte Kaišiadorių mieste, kurio naudingasis plotas yra ne didesnis kaip 40 kv. m;

II pirkimo objekto dalis – vieno kambario butas Kaišiadorių mieste, kurio naudingasis plotas yra ne didesnis kaip 40 kv. m;

III pirkimo objekto dalis – vieno kambario butas Kaišiadorių mieste, kurio naudingasis plotas yra ne didesnis kaip 40 kv. m;

IV pirkimo objekto dalis – vieno kambario butas Žiežmarių mieste, kurio naudingasis plotas yra ne didesnis kaip 40 kv. m;

V pirkimo objekto dalis – dviejų kambarių butas Kaišiadorių mieste;

VI pirkimo objekto dalis – dviejų kambarių butas Kaišiadorių mieste;

VII pirkimo objekto dalis – dviejų kambarių butas Kaišiadorių mieste;

VIII pirkimo objekto dalis – dviejų kambarių butas Žiežmarių mieste;

IX pirkimo objekto dalis – trijų kambarių butas Kaišiadorių mieste, kurio naudingasis plotas yra ne didesnis kaip 70 kv. m;

X pirkimo objekto dalis – trijų kambarių butas Žiežmarių mieste.

Neperkami butai:

 1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu ar elektriniu šildymu;
 2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytame praėjime, poilsiui skirtos patalpos;
 3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;
 4. ne 100 procentų užbaigtas (jeigu butas pasiūlymo pateikimo dieną yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo sutarties sudarymo);
 5. kurio patalpų išdėstymas nesutampa su buto kadastrinėje byloje nurodytais duomenimis;
 6. kurio fizinis nusidėvėjimas pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenis yra daugiau kaip 60 procentų.

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu pirkimo sąlygas galima gauti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 214 kab. (Katedros g. 4, Kaišiadorys) arba Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt/naujienos.

Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų priėmimo vieta: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, 214 kab. (Katedros g. 4, Kaišiadorys).

Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas: iki 2018 m._rugsėjo 14 d. 15.30 val. darbo dienomis ir darbo valandomis.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

 1. nuosavybę patvirtinančio dokumento kopija (Valstybės įmonės Registrų centras pažymėjimas apie nekilnojamojo turto įregistravimą išduotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki pasiūlymo pateikimo);
 2. kadastro duomenų bylos kopija (jei kandidato siūlomas parduoti butas yra renovuotame name, tai buto kadastro duomenų byla turi būti atnaujinta);
 3. dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui derėtis dėl buto pardavimo (asmens dokumentas ir notaro patvirtintas įgaliojimas), jeigu pasiūlymą teikia ne buto savininkas;
 4. buto arba namo, kuriame yra siūlomas pirkti butas, energinio naudingumo sertifikato kopija;
 5. jeigu butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, pažyma apie savininko įvykdytus įsipareigojimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu, palūkanomis (negali būti perkami būstai, įsigyti ar renovuoti už kreditavimo įstaigų kreditus ir nebaigti išsimokėti);
 6. bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti butą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnyje nustatyta tvarka;
 7. teismo leidimas, jei buto savininkas turi nepilnamečių vaikų;
 8. dokumentai, kuriuose būtų nurodoma, ar siūlomas butas parduodamas kartu su jam priskirtu žemės sklypu (tais atvejais, kai kandidatas neparduoda butui priskirto žemės sklypo, privaloma nurodyti butui priskirto žemės sklypo naudojimosi sąlygas). Jei siūlomam butui nėra priskirtas žemės sklypas, kandidatas pasiūlymo formoje nurodo „NEPRISKIRTA“.

Pasiūlymai bei kiti dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Būstų pirkimo komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas: 2018 m. rugsėjo 17 d. 10.00 val.

Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatai pateikia tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku iki 2018 m. rugsėjo 14 d. 15.30 val. Ant voko turi būti užrašyta:

Pirkėjo pavadinimas ir adresas
Būstų pirkimo komisijai
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys
paraišką teikiančio asmens vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris; įmonės pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre.

Viename pasiūlyme kandidatas gali siūlyti pirkti tik vieną butą. Jei kandidatas nori siūlyti parduoti daugiau kaip vieną butą, kiekvienam siūlomam butui, jis turi užpildyti atskirą pasiūlymą. Vieno kandidato teikiamų pasiūlymų kiekis neribojamas.

Papildoma informacija teikiama šiais telefono numeriais: (8 346) 20 476, (8 670) 78 934, (8 618) 77 930.

PASIŪLYMAS DALYVAUTI SKELBIAMOSE DERYBOSE

SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGOS

Naujienos iš interneto