Kaišiadorių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti Kalėdinio atviruko konkurse

Kaišiadorių rajono savivaldybė organizuoja Kalėdinio atviruko konkursą – Kaišiadorys šventiniu Kalėdų laikotarpiu. Vienas iš konkursui pateiktų darbų taps Kaišiadorių rajono savivaldybės metų kalėdiniu atviruku, kuris bus išleidžiamas leidykloje ir taps Savivaldybės dovana-sveikinimu.

Konkurso tikslai: puoselėti meninę saviraišką, kūrybiškumą, suteikti galimybę išreikšti savo idėjas, ugdyti pilietiškumą, estetinį pojūtį, skatinti visuomenės domėjimąsi Kaišiadorių rajono savivaldybės įvaizdžio kūrimu ir reprezentacija.

Konkurse gali dalyvauti visi Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojai, ypač aktyviai  kviečiame dalyvauti globos įstaigas bei  vaikų  dienos centrus. Vienas asmuo ar grupė gali pateikti ne daugiau kaip po tris darbus.

Atvirukas gali būti vienpusis arba dvipusis. Forma ir medžiagos gali būti įvairios, tik atviruko matmenys negali viršyti A5 formato lapo dydžio (apie 201×150 mm).

Vertinant darbus, bus vadovaujamasi šiais kriterijais:
meninė darbo kokybė;
originalumas;
kūrybiškumas.

Atvirukai, skirti konkursui, kartu su darbo autoriaus vardu, pavarde, amžiumi ir kontaktiniais duomenimis pateikiami Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui adresu: Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys (120 kab. arba 316 kab.), iki 2016 m. gruodžio 7 d. Informaciją apie konkursą teikiama el. paštu edita.levansaviciute@kaisiadorys.lt it telefonu 8 672 50063.

Teikiamas konkursui kalėdinis atvirukas turi būti originalus asmeninis ar kolektyvinis darbas, kuriam atlikti nėra panaudota jokių autorinėmis teisėmis apsaugotų kūrinių, tai negali būti jokio kito žinomo darbo kopija ar reprodukcija. Darbas turi būti tinkamas demonstruoti viešai ir jame negali būti pateikiama nepadori, smurtinė, pažeidžianti lygias galimybes informacija ar vaizdiniai.

Trijų geriausių darbų autoriai bus apdovanoti prizais.

Geriausi darbai eksponuojami Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos pastate.

KALĖDINIO ATVIRUKO KONKURSO NUOSTATAI

I SKYRIUS

KONKURSO TEMA IR TIKSLAI

1. Kalėdinio atviruko konkurso (toliau – konkursas) tema – Kaišiadorys šventiniu Kalėdų laikotarpiu.
2. Konkurso tikslai: puoselėti meninę saviraišką, kūrybiškumą, suteikti galimybę išreikšti savo idėjas, skatinti visuomenės domėjimąsi Kaišiadorių rajono savivaldybės įvaizdžio kūrimu ir reprezentacija.

II SKYRIUS

KONKURSO DALYVIAI

3. Konkurse gali dalyvauti visi Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojai. Vienas asmuo ar grupė gali pateikti ne daugiau kaip po tris darbus.

III SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

4. Konkursą organizuoja Kaišiadorių rajono savivaldybė. Konkurso nuostatai skelbiami Kaišiadorių rajono savivaldybės tinklalapyje.
5. Atvirukai, skirti konkursui, kartu su darbo autoriaus vardu, pavarde, amžiumi ir kontaktiniais duomenimis pateikiami Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui adresu: Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys (120 kab. arba 316 kab.), iki 2016 m. gruodžio 7 d. Informacija apie konkursą teikiama el. paštu edita.levansaviciute@kaisiadorys.lt ir telefonu 8 672 50 063.
6. Konkursui pateiktus darbus vertina ir nugalėtojus nustato Kaišiadorių rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė iki 2016 m. gruodžio 9 d.
7. Geriausi darbai eksponuojami Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos pastate.

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

8. Teikiamas konkursui kalėdinis atvirukas turi būti originalus asmeninis ar kolektyvinis darbas, kuriam atlikti nėra panaudota jokių autorinėmis teisėmis apsaugotų kūrinių, tai negali būti jokio kito žinomo darbo kopija ar reprodukcija.
9. Darbas turi būti tinkamas demonstruoti viešai ir jame negali būti pateikiama nepadori, smurtinė, pažeidžianti lygias galimybes informacija ar vaizdiniai.
10. Atvirukas gali būti vienpusis arba dvipusis. Forma ir medžiagos gali būti įvairios, tik atviruko matmenys negali viršyti A5 formato lapo dydžio (apie 201×150 mm).
11. Vertinant darbus, bus vadovaujamasi šiais kriterijais:
11.1. meninė darbo kokybė;
11.2. originalumas;
11.3. kūrybiškumas.

V SKYRIUS

KONKURSO FINANSAVIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

12. Trijų geriausių darbų autoriai apdovanojami prizais. Vienas iš darbų tampa Kaišiadorių rajono savivaldybės metų kalėdiniu atviruku, kuris išleidžiamas leidykloje ir tampa Savivaldybės dovana-sveikinimu.
13. Konkurso nugalėtojai paskelbiami Kaišiadorių rajono savivaldybės tinklalapyje.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Konkurso organizatorius turi teisę koreguoti konkurso sąlygas, konkurso dalyvių ir nugalėtojų darbus publikuoti viešai ar kitaip juos panaudoti.