Kaišiadorių rajono savivaldybė Lietuvos savivaldybių indekse vėl krito žemyn

Jau aštuntus metus iš eilės Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) atliekamame vertinime Lietuvos savivaldybių indekse vertinama, kiek savivaldybėse yra ekonominės laisvės ir kaip efektyviai savivaldybės valdomos. Vertinamos gyventojams ir investuotojams svarbiausios sritys, kuriose sprendimus priima savivaldybės. Tarp jų – komunalinės paslaugos, transportas, švietimas, sveikata ir socialinė rūpyba, mokesčiai, biudžetas, turto valdymas, administracija bei investicijos ir plėtra.

2011 metų Lietuvos savivaldybių indekse Kaišiadorių r. savivaldybė, surinkusi 50,7 balus iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse užėmė 16 vietą iš 53 rajonų savivaldybių.

2012 metais – Kaišiadorių rajono savivaldybė, surinkusi 53,8 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse užėmė 15 vietą iš 53 rajonų savivaldybių.

2013 metais Kaišiadorių rajono savivaldybė taip pat išlaikė gana aukščiausias pozicijas ir liko 15 vietoje.

2014 metais, surinkusi 46 balus iš 100, Kaišiadorių rajono savivaldybė krito žemyn ir indekse užėmė 35 vietą iš 53 rajonų savivaldybių.

2015 metais Kaišiadorių rajono savivaldybė šiek tiek atsitiesė ir, surinkusi 48,8 balo iš 100, užėmė 22 vietą iš 54 tarp mažųjų savivaldybių.

2016 metais Kaišiadorių rajonas dar pakilo keliais laipteliais aukštyn užėmė 19 vietą iš 54 tarp mažųjų savivaldybių.

Deja, bet tokių pozicijų ilgai išlaikyti nepavyko ir jau 2017 metais mūsų savivaldybė, kartu su Ukmergės rajono savivaldybe, surinkusi 54 balus iš 100 galimų, dalinosi 24-25 vietas lyginant tarp 54 mažųjų savivaldybių.

Šiais metais kritome dar žemiau. Kaišiadorių r. savivaldybė šiemet užima 27-30 vietas (kartu su Alytaus r., Kalvarijų r. ir  Elektrėnų sav.) mažųjų savivaldybių reitinge, surinkusi 53 balus iš 100 galimų. Lyginant su kitomis savivaldybėmis, geriausiai įvertintos „Administracijos“, „Biudžeto“, „Sveikatos ir socialinės rūpybos“, „Komunalinio ūkio“, „Švietimo“ sritys.

Kaišiadorių r. savivaldybė gerai pasirodė „Švietimo“ srityje. Prie to prisidėjo geresnis nei vidutinis (45,8) 2017 m. valstybinių brandos egzaminų balas – 47,1. Savivaldybėje geriau nei vidutiniškai valdyta mokyklų infrastruktūra – vienam mokiniui teko 15,3 kv. m, kai vidutiniškai – 16,4 kv. m.

„Sveikatos ir socialinės rūpybos“ srityje neigiamai įvertinta tai, kad 2017 m. savivaldybėje trys iš šešių pirminės sveikatos priežiūros centrų dirbo nuostolingai. Tačiau prie gerų vertinimų prisidėjo mažesnė socialinės pašalpos gavėjų dalis (2,8 proc. lyginant su 3,8 proc. vidurkiu), mažesnė nei vidutinė būsto šildymo kompensaciją gaunančių gyventojų dalis (1,8 p. p. lyginant su 3,9 vidurkiu). Gerai įvertinta, kad išlaidos soc. paslaugoms perkant nevyriausybinių organizacijų paslaugas sudarė net 35 proc., kuomet vidurkis tarp mažųjų savivaldybių vos viršijo 7 proc.

„Biudžeto“ srities balą pagerino maža Savivaldybės administracijos išlaikymo išlaidų dalis nuo patvirtinto biudžeto (5,7 proc. lyginant su 8,1 proc. vidurkiu 2017 m.).

„Administracijos“ sritis įvertinta už tai, kad Kaišiadorių r. savivaldybės administracijoje tūkstančiui gyventojų 2017 m. teko 5 užimtos pareigybės (vidurkis – 7,6).

Naujienos iš interneto