Kaišiadorių rajono savivaldybė ragina nepamiršti susitvarkyti apleistų sklypų

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ragina žemės sklypų savininkus tinkamai sutvarkyti jų nuosavybės, nuomos, patikėjimo teise ar kitu teisiniu pagrindu naudojamas, valdomas teritorijas. Visi fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis Kaišiadorių rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. V17-205, reikalavimų.

Taisyklių 7 punktas nustato, kad teritorijų naudotojai privalo valyti ir prižiūrėti kiemus, sklypus, gatves, šaligatvius ir kitas jiems priskirtas teritorijas, surinkti ir išvežti šiukšles ir atliekas, mesti sąšlavas į specialiai tam skirtus konteinerius arba kitas specialias surinkimo priemones (dėžes, maišus ir panašiai), prižiūrėti, kad neaugtų krūmai ir piktžolės, teritoriją nušienauti bent vieną kartą per mėnesį  (žolės aukštis turi būti ne daugiau kaip 12 cm), naikinti piktžoles nuo šaligatvių ir pėsčiųjų takų, panaudojant herbicidus arba kitus chemikalus, teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti žaliąsias atliekas (šakas, lapus, nupjautą žaliųjų vejų žolę).

Kaišiadorių rajone vis dar yra neprižiūrimų žemės sklypų, todėl primename, kad už šiuos pažeidimus yra numatyta administracinė atsakomybė.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsnis nustato:

  1. Savivaldybių tarybų patvirtintų tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
  1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

Apie netvarkomas teritorijas galima pranešti el. paštu tvarkau@kaisiadorys.lt arba tel. 8 604 73316.

Taip pat ir valstybės įmonė Valstybės žemės fondas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje sistemingai atlieka apleistų žemių fiksavimo, tvarkymo bei duomenų atnaujinimo darbus. Jų vykdymo metu gauti duomenys kaupiami Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinyje AŽ_DRLT (toliau – AŽ_DRLT), kuris periodiškai tikslinamas ir skelbiamas internete.