Kaišiadorių rajono savivaldybė rems smulkiųjų verslininkų dalyvavimą parodose

Paskutiniame metų Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdyje pritarta Kaišiadorių r. savivaldybės verslo skatinimo fondo nuostatų pakeitimui. Įtraukta papildoma priemonė – dalyvavimo parodose išlaidų dengimas.

Tai yra, kai Savivaldybė padengia 50 % dalyvavimo parodose išlaidų (registracijos mokestis, tuščio parodinio ploto nuoma, stendo dizainas ir įranga, reklamos paslaugos (reklaminiams spaudiniams, įrašui kataloge), parodos eksponatų draudimas ir kelionės išlaidos), bet ne daugiau kaip 200 Eur.

Paramos gavėjui kompensuojamos išlaidos (be pridėtinės vertės mokesčio), patirtos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo. Per einamuosius metus parama, susijusi su parodomis, negali viršyti 400 Eur.

Taigi, nuo šiol savivaldybės smulkiojo verslo skatinimo fonde veikia 4 priemonės:

  • Subsidija verslo idėjos įgyvendinimui – iki 3000 Eur;
  • Įmonių steigimo išlaidų kompensavimas – iki 150 Eur;
  • Kvalifikacijos kėlimo, mokymų (tam tikrų) išlaidų kompensavimas – iki 200 Eur;
  • Parodų išlaidų dengimas – iki 200 Eur už parodą (ne daugiau kaip 400 Eur per metus).

Kitas svarbus pakeitimas tas, jog paraiškas subsidijoms verslo idėjos įgyvendinimui (išlaidos negali būti patirtos iki Komisijos sprendimo skirti paramą) galima bus teikti nuo vasario 1 d. iki kovo 31 d.

Paramos gavėjo buveinė ir pagrindinė veiklos vykdymo vieta turi būti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje. Paramos gavėjas veiklą vykdo ne ilgiau kaip 5 metus.

Visi reikalavimai paramos gavėjams, išlaidoms yra nurodyti nuostatuose, kuriuose rasite https://kaisiadorys.lt/verslininkams/parama-verslui/75

Paraiškos teikiamos Kaišiadorių rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriui.

Kilus klausimams dėl skatinimo fondo paramos, kreiptis į Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoją Igną Simonaitį, 320A kab., tel. 8 670 96861, el. p. ignas.simonaitis@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių TVIC teikia nemokamas konsultacijas dėl įvairių paramos verslui priemonių, taip pat įmonių steigimo, mokesčių ir kt. tel. 8 672 48327 arba el.p. kaisiadoriutvic@gmail.com

Kaišiadorių TVIC inf.