Kaišiadorių rajono savivaldybė skelbia 2016 m. pretendentų kultūros premijai gauti atranką

Premija skiriama už vietos bendruomenių narių įtraukimą į kultūrinę veiklą, įgyvendintas istorinio paveldo išsaugojimo, jo prieinamumo visuomenei didinimo iniciatyvas, aktyvią kultūrinę ir meninę veiklą. Kandidatus premijai gauti gali siūlyti kultūros, meno institucijos, nevyriausybinės organizacijos, privatūs asmenys.

Pretendentą siūlanti institucija ar asmuo pateikia užpildytą pretendento anketą (pretendento veiklos ir darbų aprašymas, asmeniniai ir kontaktiniai pretendento duomenys).

Užpildyta pretendento anketa Kultūros ir paveldosaugos skyriui pateikiama elektroniniu paštu kultura@kaisiadorys.lt arba raštu adresu: Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, ne vėliau kaip iki gruodžio 12 d.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.