Kaišiadorių rajono savivaldybė skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkursą

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklai, kaip neįgaliųjų socialinės integracijos priemonei, organizuoti. Finansavimas projektams skiriamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir savivaldybių biudžetų. 2019 metams Kaišiadorių rajono savivaldybės projektams planuojama skirti 3591 eurų iš valstybės biudžeto lėšų ir ne mažiau, kaip 25 procentus šios sumos (898 eurų) – iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto.

Projekto paraišką gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas tos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus reikalavimus, nurodytus Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatuose, patvirtintuose Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533.

Projektai siunčiami Kaišiadorių rajono savivaldybei paštu registruotu laišku adresu Katedros g. 4, LT – 56121 Kaišiadorys arba tiesiogiai pristatomi Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai į 120 kab. nuo 2018 m. spalio 5 d. iki lapkričio 5 d.

Kontaktiniai asmenys, teikiantys konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais: Rita Janušaitytė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 600 14 234, el. p. rita.janusaityte@kaisiadorys.lt ir Teresa Lauruševičienė, Buhalterijos skyriaus buhalterė, tel. (8 346) 20 496, el. p. teresa.lauruseviciene@kaisiadorys.lt.

Pridedama:

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatai

Projekto paraiška (Nuostatų 1 priedas)

Projekto išlaidų sąmatos (Nuostatų 2 priedas)

Deklaracijos (Nuostatų 5 priedas) forma

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto