Kaišiadorių rajono savivaldybė vertinama kaip efektyviai valdanti nekilnojamąjį turtą

Lietuvos laisvos rinkos institutas atliko analizę „Kiek pastatų ir patalpų turi savivaldybės?“ Pagal LLRI atliktos analizės duomenis 2015 m. pabaigoje Kaišiadorių rajono savivaldybė turėjo 95 tūkst. kv. metrų nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto. Savivaldybės nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas – tai gyvenamieji (savivaldybės būstas, socialinis būstas) ir negyvenamieji pastatai ir patalpos.

Įvertinus savivaldybės nuosavų pastatų/patalpų plotą tenkantį 100 gyventojų tenkantį Kaišiadorių rajono savivaldybės rodiklis yra vienas iš  mažiausių 298 kv. m. remiantis efektyvaus ir racionalaus turto valdymo principais Kaišiadorių rajono  savivaldybė nenaudoja 3 proc. jai priklausančio turto. o 6 proc. jai priklausančio nekilnojamo turto įtraukta į parduodamų objektų sąrašą. Pagal šiuos kriterijus Kaišiadorių rajono savivaldybė vertinama kaip turinti nedaug nenaudojamo turto ir palyginus daug norinti parduoti, todėl savivaldybė vertinama kaip efektyviai valdanti turimą nekilnojamąjį turtą.

Kaišiadorių rajono savivaldybė taip pat gerai vertinama pagal 2015 m. parduotų savivaldybei priklausančių pastatų ir patalpų ploto santykį su į 2014 gruodžio 31 d. parduodamų objektų sąrašą įtraukto turto, 2015 m. pavyko parduoti 43,2 proc. tokių patalpų. Pagal šį rodiklį savivaldybė įtraukia daugiau nei vidutiniškai nuosavų pastatų ir patalpų ploto bei daugiau nei vidutiniškai  jo ir išparduoda.