Kaišiadorių rajono savivaldybėje mokamos didesnės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos kompensacijos

Kaišiadorių rajono savivaldybė informuoja, jog, pasikeitus teisiniam reglamentavimui, Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2020 m. liepos 1 d. ženkliai padidėjo būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos (toliau – Kompensacijos). Šios Kompensacijos gali būti mokamos savivaldybės teritorijoje išsinuomojus fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybę) priklausantį tinkamą būstą (kai vienam šeimos nariui tenka nuo 10 iki 14 kv. m naudingojo ploto), pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas sudarius būsto nuomos sutartį ne trumpiau kaip vieneriems metams ir pateikus nustatytos formos prašymą.

2020 m. liepos 1 d. Kompensacijos dydis Kaišiadorių rajono savivaldybėje

Šeimos narių skaičius Min. naudingas plotas 1 asmeniui, kv. m Maks. naudingas plotas 1 asmeniui, kv. m Mažiausia kompensacijos suma šeimai, Eur Didžiausia kompensacijos suma šeimai, Eur
1 10,00 14,00 46,40 64,96
2 64,96 90,94
3 83,52 116,93
4 102,08 142,91
5 127,60 178,64
6 153,12 214,37

Išsamesnė informacija pateikta Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://kaisiadorys.lt/parama-bustui/parama-bustui-issinuomoti-gaunant-busto-nuomos-mokescio-dalies-kompensacija/1643

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto