Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas eis Mindaugas Nasevičius

Šiandien, balandžio 18 dieną, Kaišiadorių rajono savivaldybėje įvyko pirmasis naujai išrinktos Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu tarybos nariai davė tarybos nario priesaikas. Prieš pirmąjį naujos tarybos posėdį naujai išrinktus Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narius sveikino Kaišiadorių meno mokyklos mokiniai bei mokytojai, kurie atliko visiems gerai žinomus muzikinius kūrinius. Po Kaišiadorių meno mokyklos muzikinių kūrinių prasidėjo pirmasis naujai išrinktos tarybos narių posėdis. Posėdžio pradžioje visi tarybos nariai prisiekė gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Po priesaikos priėmimo visi tarybos nariai gavo tarybos nario pažymėjimus. Pasveikinti naujai išrinktų tarybos narių ir tarti sveikinimo žodį atvyko Lietuvos Respublikos Seimo nariai Laimutė Matkevičienė, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir Andrius Kupčinskas. Pasibaigus priesaikos ceremonijai ir sveikinimams įvyko trumpa pertrauka, po kurios prasidėjo naujai išrinktos tarybos posėdis.

Pirmasis svarstytas klausimas buvo dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų. Šis klausimas nei klausimų, nei pasisakymų nesulaukė ir visi tarybos nariai nubalsavo vienbalsiai, kad Vilius Karpavičius, pasibaigus jo įgaliojimų laikui, nuo 2019-04-18 būtų atleistas iš Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų.

Antrasis svarstytas klausimas buvo dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų. Čia dėl galimo interesų konflikto nuo balsavimo nusišalino Daiva Nasevičienė. Paaiškėjo, kad 2019-04-18 buvo pasirašytas mero potvarkis, pagal kurį siūloma pavesti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žaslių seniūnui Mindaugui Nasevičiui nuo 2019-04-19 laikinai eiti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol įstatymų nustatyta tvarka bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai. Po sprendimo projekto pristatymo salėje buvęs Virginijus Valentinavičius nusprendė pasisakyti ir išreikšti savo nuomonę:

„Noriu pažymėti, kad šio valstybės tarnautojo supratimas apie viešuosius ir privačius interesus bei galimą jų konfliktą skiriasi nuo įstatyme apibrėžtų reikalavimų. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė pripažinti praeitoj kadencijoj, kad mero Vytenio Tomkaus vadovaujamos komisijos išvadose nurodytas įvertinimas pateisinti tokį Nasevičiaus etikos elgesį neatitinka įstatymų nuostatų ir sprendimą priims pati atlikusi tyrimą. Tiems, kas turi gilesnių žinių apie valstybės teisinę sistemą ir domisi įstatymais, neturėtų kilti abejonių, kokį sprendimą priims VTEK’as. Manau, tiek Nasevičius, tiek ir naujai perrinkta tarybos narė Daiva Nasevičienė, bus pripažinti pažeidę viešų ir privačių interesų įstatymų nuostatas. Noriu paklausti, ar siūlydami Mindaugo Nasevičiaus kandidatūrą į šį atsakingą postą, nelipate ant to paties grėblio?“ – mero ir tarybos narių klausė Virginijus Valentinavičius.

Į šį pasisakymą sureagavo ir pats Mindaugas Nasevičius:

„Noriu sureaguoti ir pasakyti, kad gerbiamas Virgis Valentinavičius pasakė taip, kad tyrimas VTEK yra pradėtas, bet sprendimas nepriimtas. Ir kol sprendimas nepriimtas – aš nesu kaltas. Esu parašęs paaiškinimus ir aš tikrai norėjau, kad būtų tai apsvarstyta iki šio posėdžio, bet komisija pasakė, kad mes turime daug darbo ir tai bus tiktai gegužės pabaigoj arba birželio pradžioj. Tad iš tikrųjų, kas norite dar paskambint, paraginti, kad būtų kuo greičiau tas dalykas atlikta ir sudėlioti visi taškai. O jeigu grįžtant prie tų praeitų metų įvykių, jeigu vėl reikėtų pasikartoti, tai vis tiek sprendimo projektą aš teikčiau, kaip aš pasielgiau tada.“ – į Virgilijaus Valentinavičiaus pasisakymą atsakė Mindaugas Nasevičius.

Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus dar patikslino, kad yra gautas Mindaugo Nasevičiaus sutikimas laikinai eiti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. Sutikime Mindaugas Nasevičius pareiškė, kad pavedus jam laikinai eiti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, jis nusišalina nuo dalyvavimo sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrose susijusiose su Žaslių seniūnijos veikla ir kaimų bendruomene „Viltija“ dėl galimų interesų konflikto. Šį Mindaugo Nasevičiaus prašymą savivaldybės taryba svarstys balandžio 30 dienos posėdyje.

Po balsavimo paaiškėjo, kad dėl Antano Lukoševičiaus atleidimo iš Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų ir pavedimo laikinai šias pareigas eiti Mindaugui Nasevičiui už balsavo 17, susilaikė 7 tarybos nariai.

Sveikiname Žaslių seniūną Mindaugą Nasevičių pradedant eiti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ir visai Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai linkime supratingumo bei sėkmės dirbant Kaišiadorių rajono gyventojų labui.