Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius įpareigojo profilaktiškai ištirti apie 20 proc. tikslinių grupių darbuotojų

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  (toliau – Operacijų vadovas) 2020 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. V-1896 „Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo“, Kaišiadorių rajono savivaldybė yra laikoma didelės rizikos savivaldybe, nes sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) rodiklis 100 tūkst. gyventojų yra 16,9 (kai Lietuvos sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) yra 12,8).

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į  Operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“, įpareigojo profilaktiškai ištirti apie 20 proc. tikslinių grupių darbuotojų:

  • ASPĮ ir jų patalpose veiklą vykdančių vaistinių darbuotojus;
  • socialinės globos įstaigų darbuotojus, turinčius tiesioginį kontaktą su socialinės globos įstaigos gyventojais, ir socialinius darbuotojus, teikiančius paslaugas gyventojų namuose;
  • ugniagesius gelbėtojus;
  • energetikos įmonių darbuotojus;
  • vaistinių ir prekybos vietų darbuotojus;
  • tiesioginį kontaktą su klientais turinčius paslaugas teikiančių įmonių darbuotojus;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojus;
  • kitus asmenis, priklausančius papildomoms profilaktiškai tikrintinų asmenų grupėms (Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų darbuotojus, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese; grožio paslaugas teikiančius fizinius ir juridinius asmenis, turinčius tiesioginį kontaktą su klientais; viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų ir įmonių (SĮ „Kaišiadorių paslaugos“, UAB Kaišiadorių butų ūkio, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato, UAB „Kaišiadorių šiluma“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos, UAB ,,Kaišiadorių vandenys“) darbuotojus, turinčius tiesioginį kontaktą su klientais ir gyventojais; Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narius).

Nurodytų grupių darbuotojams profilaktiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atliekami Operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 5.1 papunktyje nustatyta tvarka: išvardytų grupių įstaigų vadovai ar įpareigoti asmenys sudaro savo darbuotojų, kuriems priklauso profilaktinis atsitiktinis tyrimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), sąrašą, informuoja apie tai darbuotojus ir suteikia jiems galimybę nuvykti į mobilųjį punktą, esantį adresu: Jonavos g. 51A, Kaunas, kad būtų atliktas prevencinis tyrimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos); darbuotojai, kurie buvo įtraukti į profilaktinį atsitiktinį įstaigos testavimo sąrašą ir paslaugas teikiantys fiziniai asmenys skambina telefonu 1808, dėl profilaktinio  tyrimo atlikimo registruojasi kodu „PROFILAKTIŠKAI“ ir nurodytu laiku nuvyksta į mobilųjį punktą.

Naujienos iš interneto