Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos projektui skirtas finansavimas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymu „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 Kompleksinės paslaugos šeimai“ Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos projektui skirtas 254 983,47 Eur finansavimas.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Projekto partneriai VšĮ „Paparčių Šv. Juozapo šeimos namai“ įgyvendins šias Projekte planuojamas veiklas: teiks psichosocialinę pagalbą, individualias ir grupines konsultacijas, pozityvios tėvystės mokymus, tėvystės įgūdžių lavinimą, organizuos kursus nėščiomis ir jų artimiesiems. Projekto partneris VšĮ „Rumšiškių muziejaus dvaro akademija“ teiks šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės ir šeimos stiprinimo paslaugas, organizuos socialinių įgūdžių stovyklas šeimoms.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.