Kaišiadorių rajono savivaldybės atsako į dažniausiai užduodamus klausimus apie mokesčių lengvatas verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19

Nors karantinas yra būtina priemonė kovoje su COVID-19, tačiau jis kartu tampa ir dideliu iššūkiu visai visuomenei bei verslo atstovams. Kaišiadorių rajono savivaldybė siekia bent iš dalies sumažinti neigiamą karantino efektą verslui ir pateikia atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus mokesčių lengvatos tema.

Kam suteikiama nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvata?

Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvatomis gali pasinaudoti nekilnojamojo turto ir žemės savininkai. Jiems suteikiama lengvata už Kaišiadorių rajono savivaldybėje esantį privačios nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypus, kuriuose yra vykdoma kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatinimo paslaugų centrų, poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, grožio paslaugų teikimo, lošimo automatų salonų veikla. Taip pat prekybos, išskyrus maisto prekių, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos technikos, taip pat turgaviečių, išskyrus prekiaujančių maisto prekėmis, veikla.

Kam suteikiama žemės nuomos mokesčio lengvata?

Lengvata suteikiama valstybinės žemės nuomininkams (naudotojams) už valstybinės žemės sklypus, kuriuose yra vykdoma kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatinimo paslaugų centrų, poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, grožio paslaugų teikimo, lošimo automatų salonų veikla, parduotuvių, prekybos, išskyrus, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos technikos priemonių pardavimas, veikla, taip pat turgaviečių, išskyrus prekiaujančių maisto prekėmis, veikla.

Už kokį laikotarpį teikiamos mokestinės lengvatos?

Lengvatos yra teikiamos už laikotarpį nuo 2020 m. lapkričio mėnesio iki COVID-19 karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos, įskaitant COVID-19 karantino galiojimo pabaigos mėnesį.

Kiek turėjo sumažėti apyvarta, kad gaučiau mokesčių lengvatą?

Mokesčių lengvatos yra taikomos toms įmonėms, kurių apyvarta, palyginti su 2019 ir 2020 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų.

Kokio dydžio gali būti mokesčio lengvatos dydis?

Mokesčio lengvatos dydis (procentais) yra lygus 2020 ir 2021 metų mokestinio laikotarpio, kurio metu nebuvo vykdomos komercinės veiklos, dydžiui (procentais).

Dalyje nuomojamo valstybinės žemės sklypo, kuris yra apmokestinamas privačios nuosavybės teise valdomame nekilnojamame turte, ir apmokestinamame žemės sklype vykdomos ir kitos veiklos. Ar turiu teisę į mokesčių lengvatas?

Taip turite, tačiau nustatytos mokesčių lengvatos bus taikomos proporcingai tik toms nuomojamo žemės sklypo dalims, apmokestinamo privačios nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto ir apmokestinamo nuomojamo žemės sklypo dalims, kuriose vykdomos veiklos, suteikiančios teisę į mokesčių lengvatą.

Kada nustatyta mokesčio lengvata nebus taikoma?

Nustatyta lengvata mokesčio mokėtojui nebus teikiama, jei COVID-19 karantino laikotarpiu nuomojamų patalpų nuomininkas (subnuomininkas) sumokės nekilnojamojo turto mokestį už mokesčių mokėtoją, kurio mokėjimo prievolė nustatyta patalpų nuomos (subnuomos) sutartyje.

Kokius dokumentus reikia pristatyti, norint gauti paramą? Koks dokumentų pateikimo terminas?

Turintys teisę ir norintys gauti mokestines lengvatas pareiškėjai Kaišiadorių rajono savivaldybei gali pateikti prašymą nuo tos dienos, kai Vyriausybės nutarimu suteikiama teisė vykdyti veiklą, bet ne vėliau nei per du mėnesius nuo karantino pabaigos. Nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojai, teikdami prašymą, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai pateikia užpildytą prašymo formą (minėto sprendimo 1 priedas) bei lydinčius dokumentus. Tuo tarpu Žemės mokesčių mokėtojai, valstybinės žemės nuomininkai (naudotojai) turi pateikti užpildytą prašymo formą (minėto sprendimo 2 priedas) bei lydinčius dokumentus. Gautus prašymus įvertins specialiai šiai užduočiai suburta komisija.

Kas priims galutinį sprendimą dėl mokesčių lengvatų skyrimo?

Galutinį sprendimą dėl mokesčių lengvatų skyrimo priims Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.

Kur galiu gauti papildomos informacijos?

Kilus daugiau klausimų, prašome kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiąją inžinierę (patarėją) Laimutę Grabliauskienę elektroniniu paštu laimute.grabliauskiene@kaisiadorys.lt arba skambinti telefonu +370 645 56 320.

Tarybos sprendimo projektas bei priedai

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Naujienos iš interneto