Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojai kviečiami į susitikimą dėl projekto ,,Rail Baltica”

Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojai kviečiami į susitikimą su projekto ,,Rail Baltica” geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano projekto rengėjais bei planavimo organizatoriais.

Susitikimas vyks 2022 m. gruodžio 6 d. 17:00 val. Kaišiadorių Jaunimo centro „Mazgas” salėje (buvusio kino teatro salėje), adresu: Gedimino g. 55, Kaišiadorys.

Projekto rengimo pagrindas: LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1399 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.

Plano rengėjas – Jungtinės veiklos partneriai UAB „Sweco Lietuva“ (atsakingasis partneris) ir DB Engineering & Consulting GmbH. UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt. Teritorijų planavimo vadovas – Linas Sinkevičius (kvalifikacijos atestatas Nr. A 279). Kontaktiniai asmenys: UAB „Sweco Lietuva“ Vandentvarkos administracijos skyriaus projektų vadovas Dainius Mazėtis (mob. tel. +370 650 70892, el. p. dainius.mazetis@sweco.lt); dėl teritorijų planavimo – UAB „Vilniaus planas“ architektas Linas Sinkevičius (mob. tel. +370 611 23373, el. p.: linas.sinkevicius@vplanas.lt).

Planavimo organizatorius – LR susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel.: (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt. Atsakingi asmenys: Infrastruktūros plėtros grupės vyriausioji specialistė Asta Nakaitė (mob. tel. +370 660 43638, el. p. asta.nakaite@sumin.lt), Infrastruktūros plėtros grupės vadovas Vytautas Palevičius (mob. tel. +370 684 18027, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt).

Paslaugų pirkėjas – AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel.: (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt. Atsakingas asmuo – „Rail Baltica“ valdymo Projektų įgyvendinimo Teritorijų planavimo projekto vadovė Kristina Račkauskaitė (mob. tel. +370 616 38252, el. p.: kristina.rackauskaite@ltginfra.lt). Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.

Planuojama teritorija: Vilniaus ir Kauno apskričių teritorija.

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriam taikoma valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, koregavimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka. Projektas „Rail Baltica“ LR Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.

Planavimo tikslai:

1. Nustatyti optimalią „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius trasą.

2. Numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau- TPDRIS) www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-10.

Susipažinti su parengtu IIVP projektu ir patvirtinta SPAV ataskaita galima nuo 2022 m. lapkričio 4. iki 2023 m. sausio 4 d. imtinai:

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje: https://sumin.lrv.lt/…/projekto-rail-baltica… ;

2. TPDRIS www.tpdris.lt (TPD Nr. S-NC-00-19-10).