Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus išrinktas Kauno regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotoju

2020 m. gruodžio 7 d. Kauno regiono plėtros kolegija susirinko į pirmąjį posėdį. Posėdžio metu kolegijos nariai pasirašė konfidencialumo ir nešališkumo deklaracijas, buvo išrinkti Kauno regiono plėtros kolegijos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas. Jais tapo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė ir Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus. Posėdžio metu aptarti Kauno regiono plėtros tarybos nuostatai ir darbo reglamentas, taip pat Kauno regiono plėtros tarybos Administracijos direktoriaus pareigybė ir konkurso į šias pareigas skelbimas.

Primename, kad šių metų lapkričio 30 d. Kauno miesto savivaldybėje aštuonių savivaldybių – Birštono, Kauno miesto, Kaišiadorių, Jonavos, Raseinių, Kėdainių, Prienų ir Kauno rajonų – merai pasirašė Kauno regiono plėtros tarybos steigimo sutartį. Naujai steigiamos Tarybos Kolegiją sudarys 24 nariai iš Birštono, Kauno miesto, Kaišiadorių, Kauno, Jonavos, Raseinių, Kėdainių ir Prienų rajonų savivaldybių. Kaišiadorių rajono savivaldybę šioje Taryboje atstovauja du nariai: Vytenis Tomkus ir Darius Vilimas.

Šių metų vasarą priimti Regioninės plėtros įstatymo pakeitimai numatė naujų regioninio lygmens kompetencijas turinčių subjektų – regionų plėtros tarybų – įsteigimą. Šios tarybos bus pagrindas užtikrinant efektyvią regioninės politikos sistemą. Kartu su naujuoju įstatymu regionų plėtros taryboms suteiktas teisinis statusas, sudaryta galimybė visa apimtimi įgyvendinti viešojo juridinio asmens teises ir pareigas bei išspręsta egzistavusi neapibrėžtos atsakomybės už regiono tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatus problema.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Naujienos iš interneto