Kaišiadorių rajono savivaldybės mero komentaras dėl Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos prijungimo

Šią savaitę Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui, kad Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla būtų prijungta prie Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išplatintame pranešime rašoma, kad Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos, kurioje mokosi ir nuteisti asmenys, prijungimu siekiama geriau koordinuoti nuteistų asmenų profesinį mokymą. Prijungus Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklą prie Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos, kuri turi geriau aprūpintą praktinę mokymo bazę, toliau bus mokoma dailidės, elektros įrenginių elektromechanikos, konditerio, pardavėjo, staliaus ir kt. specialybių. Prijungus mokyklą būtų sumažintos valdymo išlaidos, o nuteistųjų asmenų profesinį mokymą koordinuotų viena profesinio mokymo įstaiga – Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla. Taip pat būtų paprasčiau organizuoti mokytojų, dirbančių su nuteistaisiais, kvalifikacijos tobulinimą, būtų glaudžiau bendradarbiaujama su įkalinimo įstaigų atsakingais darbuotojais dėl užsiėmimų lankomumo, drausmės, auklėjimo problemų, o kooperuojant projektines lėšas būtų galima įsteigti ar išplėsti praktinio mokymo gamybines bazes, kuriose nuteistieji tobulintų įgytas kompetencijas, atliktų praktines užduotis.

Deja, bet mums ypač užkliuvo kai kurie mokyklų sujungimo argumentai, kurie, švelniai tariant, skamba gana keistai. Tarkim, pranešime rašoma, kad sujungus mokyklas „…būtų glaudžiau bendradarbiaujama su įkalinimo įstaigų atsakingais darbuotojais dėl užsiėmimų lankomumo, drausmės, auklėjimo problemų…“. Jūs rimtai? Sujungus mokyklas, įkalinimo įstaigoje esantys nuteistieji taps drausmingesni? Pradėsite auklėti nuteistuosius? Tikrai įdomios ministerijos įžvalgos, kaip ir kitas motyvas: „Prijungus Kaišiadorių ir Dieveniškių profesinio mokymo įstaigas, sumažinus valdymo ir besidubliuojančias etatines pareigybes, per metus planuojama sutaupyti apie 25 tūkst. Eur“. Kitaip tariant, kad Seimas perka saldainių už maždaug 180 tūkst. Eur, tai čia menkniekis, o sujungus 4 mokyklas į dvi – jau bus sutaupyta įspūdinga pinigų suma – net 25 tūkst. eurų per metus!

Kadangi Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus savo rinkimų programoje rašė, jog dės visas pastangas išsaugoti Kaišiadorių ligoninę ir profesinio rengimo mokyklą, nusprendėme paklausti ir jo nuomonės apie šį Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos prijungimą prie Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos. Savo laiške Merui Kaišiadoriečiams.lt klausė, kokios pastangos buvo dėtos ir kas sutrukdė išsaugoti Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklą? Ar mokykloje išliks pagrindinis ir vidurinis mokymas(is), ar liks tik profesinis mokymas ir pamokos įkalinimo įstaigose? Kas laukia mokyklos darbuotojų ir mokytojų?

Labai malonu, kad į mūsų laišką Kaišiadorių rajono savivaldybės meras sutiko mielai atsakyti ir per tikrai įspūdingai trumpą laiką – atsakymą gavome jau sekančią dieną! Tikimės, kad Mero atsakymas nuramins Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos bendruomenę bei Kaišiadorių rajono gyventojus ir visiems įneš daugiau aiškumo, negu ministerijos išplatintame pranešime.

„Iš tikrųjų ne tiktai rinkimų programoje rašėme, bet ir keletą metų kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija realiai ieškojome geriausių sprendimų bei aktyviai kovojome, kad būtų pasirinktas geriausias profesinės mokyklos pertvarkos modelis, atitinkantis mokyklos bendruomenės, rajono gyventojų ir savivaldybės interesus. Po daugelio diskusijų su profesinės mokyklos vadovais, rajono švietimo įstaigų vadovais ir savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais, rajono verslininkais ir ministerijos atstovais įsitikinome, kad geriausiai mokyklos, savivaldybės ir rajono gyventojų interesus atitinka mokyklos prijungimas prie Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos, kuriai pavesta koordinuoti nuteistųjų asmenų profesinį mokymą visoje Lietuvoje. Šiuo metu Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykloje mokosi apie 370 mokinių, iš kurių 130 esantys įkalinimo įstaigoje Pravieniškėse. Jeigu būtų pasirinktas bet kuris kitas tolimesnės mokyklos veiklos modelis, šiuos mokinius mokykla būtų praradusi, nes kaip minėjau, visų nuteistųjų asmenų profesinio mokymo organizavimas perduodamas vienai įstaigai – Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklai, kuri netgi neturi darbo daugelyje įkalinimo įstaigų patirties. Verta pažymėti, kad iki šiol Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje profesinio rengimo paslaugas teikė ne tiktai Kaišiadorių, bet ir Kauno, Elektrėnų profesinio rengimo mokyklos. Todėl prisijungimas prie Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos mūsų mokyklos pozicijas Pravieniškėse tiktai sustiprins, kadangi ji perims iš kitų mokyklų ir išplės profesinį rengimą Pravieniškėse, kuo pataisos namų vadovybė yra patenkinta. Netgi galvojama Pravieniškėse kurti atskirą mokyklos skyrių, tokiu būdu mūsų rajone veiktų net du Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos skyriai – Kaišiadoryse ir Pravieniškėse. Mūsų žiniomis, mokyklos skyriuje Kaišiadoryse 9-12 klasių moksleivių ugdymas išliks, taip pat išliks ir profesinis mokymas, o moksleivių ateinantiems mokslo metams priėmimo kvotą mokykla gavo tokią pat kaip ir ankstesniais metais – 250 (stojančių į I-ąjį kursą). Aišku, mažėjant rajono gyventojų ir mokinių skaičiui, situacija bet kuriais metais gali keistis (ir tai nepriklauso nuo mokyklos statuso ar pavaldumo), bet dabartinis planas yra toks. Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla, skirtingai nei aplinkinių savivaldybių (Elektrėnų, Jonavos, Kauno) profesinio rengimo mokyklos, mūsų mokyklai nėra konkurentė, kadangi ji apima didelę teritoriją ir rinką Vilniaus mieste, be to, jos mokinių skaičius ženkliai padidės dėl perduodamo profesinio rengimo organizavimo įkalinimo įstaigose. Todėl jungiantis prie Vilniaus mokyklos, ta grėsmė, kad mokykla viliotų mūsų rajono mokinius stoti mokytis į Vilnių (siekiant stiprinti savo mokyklą Kaišiadorių sąskaita), yra minimali, skirtingai nei būtų jungimosi su Elektrėnų, Jonavos ar Kauno profesinėmis mokyklomis atvejais. Priešingai, Kaišiadoryse besimokantiems suvirintojo, elektriko ar kitos specialybės moksleiviams atsivers galimybės naudotis geresne Vilniaus mokyklos turima technine baze, dėl ko mūsų moksleivių rengimas sustiprės.

Dabartiniams mokyklos mokytojams, mūsų žiniomis, atleidimo lapeliai nėra ir nebus įteikiami, jie toliau dirbs po reorganizavimo veiklą tęsiančioje mokykloje, kuri perims visas mūsų mokyklos teises ir pareigas. Atleidimo lapelius gaus tiktai dabartinė mokyklos administracija ir apie 10 mokyklos techninių darbuotojų, dėl ko matyt ir paskaičiuotos tokios sutaupomos sumos. Apie mokytojų atleidimą ministerijos pranešime žiniasklaidai taip pat niekur nėra užsiminta, kalbama tik apie valdymo ir besidubliuojančias etatines pareigybes.

Apibendrinant galima dar kartą pakartoti, kad vertinant visus galimus tolimesnius mokyklos veiklos scenarijus (perėjimas savivaldybės nuosavybėn ir veiklos tęsimas be padalinio Pravieniškėse bei su mažėjančiu mokinių skaičiumi, jungimas su rajono bendrojo lavinimo mokykla, jungimas su kaimyninės savivaldybės profesinio rengimo mokykla, jungimas su Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla), konsultuojantis su mokyklos bendruomene ir daugeliu kitų asmenų, šis variantas buvo pasirinktas kaip geriausias ir naudingiausias mūsų mokyklai. Reikėtų pažymėti, kad mokyklos išsaugojimą aš suprantu ne kaip vos gyvuojančio, silpno ir mažai mokinių turinčio atskiro juridinio asmens išsaugojimą, bet kaip vietos ir bazės Kaišiadoryse, kurioje vykdomas profesinis rengimas, išsaugojimą bei stiprinimą. Todėl nereikėtų galvoti jog kažką praradome, tiesiog tai ką turėjome veiks ir toliau, tik jau nauju statusu, ir tikimės kad sustiprės.“ – atsakydamas į mūsų klausimus rašė Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Naujienos iš interneto