Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba priėmė svarbius sprendimus

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba balandžio 1 d. vykusiame posėdyje priėmė visam kraštui aktualius ir vystymuisi reikšmingus sprendimus. Kviečiame susipažinti su svarbiausiais sprendimais tarp kurių viso rajono gatvių apšvietimo modernizavimas, Kaišiadorių ligoninės ir Rumšiškių kultūros centro pastatų renovacijos darbai, įmokų tarifo už infrastruktūrinius  projektus nustatymas, gatvės pavadinimo Žasliuose pakeitimas ir kiti.

Gatvių apšvietimas pasikeis neatpažįstamai

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba pritarė gatvių apšvietimo sistemos energijos vartojimo efektyvumo didinimo savivaldybėje projektui, pagal kurį planuojama atnaujinti rajone veikiančius senus gatvių šviestuvus į energiją taupančius, naudojant ESCO modelį, ir kasmet sutaupytas lėšas skirti atskirai programai, kuri būtų skirta gatvių apšvietimo bendram atnaujinimui (rajone yra per 3600 šviestuvų, pagal vykdomus Projektus bus pakeista apie 3000 vnt., nes apie 600 vnt. šviestuvų pakeičiama vykdant projektą „Gatvių apšvietimo modernizavimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“). Įgyvendinus šį projektą bus galimybės  palikti gatvių apšvietimą nakties metu, pagerinti saugumą keliuose, padidinti žmonių gyvenimo kokybę bei prisidėti prie aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo. Prognozuojama, kad iš esmės atnaujinus gatvių apšvietimo tinklą  ir ženkliai nukritus suvartojamos energijos kiekiui, savivaldybė už šviestuvus turėtų išsimokėti per dešimtmetį ir sutaupyti apie 20 proc. elektros energijos sąnaudų kasmet, o vėliau sąnaudas planuojama sumažinti apie 80 proc. bei turėti dar didesnį teigiamą poveikį savivaldybės biudžetui.

Bus atnaujinti Kaišiadorių ligoninės ir Rumšiškių kultūros centro pastatai

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nubalsavo už viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo savivaldybėje projektą, pagal kurį planuojama diegti energijos taupymo priemones VšĮ Kaišiadorių ligoninės pastate ir Rumšiškių kultūros centre. Atlikti pastatų modernizavimo darbai prisidės prie didesnio pastatų energetinio efektyvumo ir užtikrins geresnes darbo sąlygas įstaigų darbuotojams. Projektas bus įgyvendinamas privačios partnerystės būdu, išsimokant per 20 metų.

„Džiaugiuosi, kad pagaliau galėsime atnaujinti Rumšiškių kultūros centrą ir tokiu būdu užbaigti visų savivaldybėje veikiančių kultūros centrų atnaujinimo darbus bei prisidėti prie augančio Rumšiškių miestelio centrinės dalies sutvarkymo. Taip pat svarbu, kad atnaujinsime ir visą parą veikiančio bei daug energijos suvartojančio Kaišiadorių ligoninės pastato išorę, tokiu būdu užbaigdami visus pastato atnaujinimo darbus bei pagerindami sąlygas ligoninės darbuotojams ir pacientams. Atnaujinti pastatai ne tiktai pagerins kraštovaizdį, bet ir reikšmingai sumažins sumažins energijos sąnaudas bei prisidės prie aplinkosaugos tikslų. Galiausiai padidėjęs energetinis efektyvumas leis pastatus administruoti ekonomiškiau ir atlieps aplinkosauginius tikslus“,- teigia Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Šių projektų įgyvendinimui bus pasitelkta nemokama teisės, finansų ir techninė konsultantų pagalba.

Pasak mero Vytenio Tomkaus, jeigu pilotinis Kaišiadorių ligoninės ir Rumšiškių kultūros energetinio efektyvumo didinimo projektas pasiteisins, tuomet gerąja patirtimi bus pasinaudojama tvarkant kitus viešuosius pastatus.

Nustatyti savivaldybės infrastruktūros plėtros tarifai

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymui, visos šalies savivaldybės įpareigotos nustatyti įmokų tarifus už savivaldybės infrastruktūros plėtrą. Minėtas įstatymas buvo priimtas, siekiant, kad statybos pirmiausiai vyktų urbanizuotose  savivaldybių teritorijose. Atsižvelgdami į skirtingą teritorijų urbanistinį išvystymą, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nustatė skirtingo dydžio minimalius tarifus, kurie yra mažesni už daugelio savivaldybių nustatytus tarifus. Pažymėtina, kad renkantis tarifo dydį buvo siekiama išlaikyti didelį Kaišiadorių rajono savivaldybės patrauklumą bei investicijas į nekilnojamojo turto vystymo projektus.

Zona Urbanizuotos teritorijos tarifas Urbanizuojamos teritorijos tarifas Neurbanizuotos ir neurbanizuojamos teritorijos tarifas
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų zonoje 1 Eur/m2 1,50 Eur/m2
Visuomeninės paskirties teritorijų zonoje 1 Eur/m2 1,50 Eur/m2 2 Eur/m2
Komercinės paskirties,  pramonės ir sandėliavimo ir planuojamų gamybinių teritorijų zonose 1 Eur/m2 1,50 Eur/m2 2 Eur/m2
Sodininkų bendrijų zonoje (kai pagal savivaldybių bendruosius planus numatoma konversija) 1 Eur/m2 1,50 Eur/m2 2 Eur/m2
Inžinerinės infrastruktūros zonoje ir inžinerinės infrastruktūros koridorių zonoje 1 Eur/m2 1,2 Eur/m2 1,2 Eur/m2
Specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorijų zonoje 1,2 Eur/m2

Surinktos lėšos bus naudojamos Kaišiadorių krašto infrastruktūros gerinimui. Be to, reiktų paminėti, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nustatė ir atvejus, kai tokia įmoka galės būti nemokama. Tarp šių atvejų paminėtinos situacijos, kai nekilnojamojo turto objektus statys jaunos šeimos, kuriose kiekvienas sutuoktinis yra iki 35 metų amžiaus arba gausios šeimos, kuriose auga trys ar daugiau vaikų.

Atstatytas istorinis teisingumas Žasliuose

Skaičiuojant 32-uosius šalies nepriklausomybės atkūrimo metus, pakeistas vienos iš paskutinių rajone dar nuo sovietmečio likusių gatvių pavadinimas. Ne vieną kartą viešojoje erdvėje ir visuomenėje pasipiktinimą kėlusi Pionierių gatvė nuo šiol vadinsis iškilaus XIX – XX amžių sandūros pianisto, pedagogo, kompozitoriaus Leopoldo Godovskio, gimusio 1870 m. vasario 13 d. Žasliuose, vardu. Siekiant įvertinti kuri gatvė Žaslių seniūnijos gyventojų nuomone turėtų būti pervadinta šio žydų tautybės iškilaus asmens garbei, buvo atlikta internetinė apklausa. Dauguma apklausoje dalyvavusių žmonių nubalsavo už būtent Pionierių gatve pavadintos gatvės pavadinimo keitimą į L. Godovskio. Kaišiadorių rajono savivaldybė dar prieš priimant sprendimą informavo gatvės gyventojus apie galimus pokyčius, o iškilus poreikiui yra pasirengusi padengti su gatvės keitimu susijusias gyventojų išlaidas. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant ir į Kaišiadorių rajono savivaldybės istorinės atminties įamžinimo komisijos rekomendaciją.

Audris Narbutas
Kaišiadorių rajono savivaldybės mero patarėjas