Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimai

Neseniai pristatėme gyventojams rugpjūčio 24 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos eilinio posėdžio priimtų sprendimų pirmąją grupę. Šįkart kviečiame susipažinti su antrąja sprendimų grupe.

„Priimtais sprendimais siekiame pagerinti gyvenimo kokybę Kaišiadorių krašte bei reaguoti į kylančius iššūkius. Pavyzdžiui, geriamojo vandens gręžinių ir nugeležinimo įrenginių įrengimas. Kiti sprendimai padiktuoti aukštos infliacijos ar kitų aplinkybių“, – teigia Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Bus vystoma geriamojo vandens infrastruktūra

Vienas iš didžiausią ilgalaikę įtaką gyventojams turėsiančių sprendimų yra pritarimas idėjai įrengti vandens gerinimo įrenginius ir gręžinius Stabintiškių, Zūbiškių, Kalniškių kaimuose. Esama šių kaimų vandenviečių vandens kokybė netenkina geriamojo vandens kokybinių reikalavimų pagal bendro geležies, amonio, mangano koncentracijas. Šiems sprendimams įgyvendinti skiriama 235 tūkst. eurų. Tikimasi, kad šiose gyvenvietėse įrengti gręžiniai ir vandens gerinimo įrenginiai pagerins gyventojų gyvenimo kokybę. Daugiau informacijos apie planuojamus darbus, pateiksime ateityje.

Didinami socialinės globos išlaidų finansavimo dydžiai

Reaguodama į išaugusias kainas ir būtinybę pasirūpinti asmenimis, kuriems reikalinga socialinė globa, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba padidino maksimalius trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos finansavimo dydžius mėnesiui. Numatyti tokie dydžiai: vienam likusiam be tėvų globos (rūpybos) vaikui – 1700 Eur; vienam vaikui su negalia (įskaitant ir su sunkia negalia) – 2000 Eur; vienam senyvo amžiaus ir suaugusiam asmeniui su negalia – 1100 Eur. Didesnis finansavimas leis užtikrinti kokybiškas paslaugas mūsų krašto žmonėms.

Nustatyti darželių maitinimo įkainiai

Reaguodama į išaugusias maisto prekių kainas, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nustatė naujus maitinimo įkainius darželiuose. Vaikams iki 3 metų amžiaus nustatytas 2,30 Eur už dieną įkainis. Vaikams nuo 3 iki 7 metų amžiaus – 2,70 Eur už dieną įkainis. Jeigu maisto prekių ir maisto gamybai reikalingų paslaugų kainos kils ir toliau, ateityje gali tekti šį sprendimą peržiūrėti.

Išnuomojamos buvusio Rumšiškių pašto patalpos

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nusprendė viešo konkurso būdu 5 (penkeriems) metams išnuomoti 74,30 kv. m patalpas, esančias J. Aisčio g. 1, Rumšiškėse. Buvusio Rumšiškių pašto patalpų minimali pradinė nuomos kaina bus ne mažesnė kaip 3,00 Eur už 1 kv. m per mėnesį. Kviečiame aktyviai ruoštis patalpų nuomos konkursui.

Vystoma Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyba

Nustatytas didžiausias leistinas etatų skaičius Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyboje, kuri savarankiškai veikti pradės rugsėjo mėnesį. Įstaigoje bus šie etatai: 20 buhalterinės apskaitos specialistų, 2,4 aptarnavimo paslaugų specialistai, 1 viešųjų pirkimų specialistas, 1 direktorius, 1 direktoriaus pavaduotojas, 1 sekretorius-administratorius, 4 informacinių technologijų specialistai, 1 teisininkas. Tikimasi, kad vykdoma reforma prisidės prie efektyviau teikiamų administracinių paslaugų.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.