Kaišiadorių rajono savivaldybės valdomos įmonės nuosavą kapitalą naudojo efektyviausiai

Valdymo koordinavimo centras atliko tyrimą „Lietuvos savivaldybių ir įmonių veikla 2018 metais“. Kaišiadorių rajono savivaldybė valdo tris įmones (SVĮ): SĮ „Kaišiadorių paslaugos“, UAB „Kaišiadorių šiluma“ ir UAB „Kaišiadorių vandenys“. Tyrimo metu nustatyta, kad vertinant Lietuvos savivaldybių lygmeniu, efektyviausiai nuosavą kapitalą pelno generavimui naudojo Kaišiadorių rajono SVĮ (nuosavo kapitalo grąža siekė 11,1 proc.).

Nuosavo kapitalo grąžos rodiklis apskaičiuojamas paskutinių dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalinant iš nuosavo kapitalo balansinės vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkio. Be įvairių finansinių rodiklių tyrimo ataskaitoje taip pat pateiktas ir SVĮ nepotizmo rizikos vertinimas. Naudojimasis tarnybine padėtimi, vardu ir turima galia, siekiant proteguoti savo šeimos narius, giminaičius ar kitus artimus asmenis, suprantamas kaip nepotizmas. Šio reiškinio egzistavimas ir paplitimas dažnai įvardijamas kaip viena pagrindinių korupcijos priežasčių Lietuvoje. Tyrimo rezultatai parodė, jog Kaišiadorių rajono savivaldybėje užfiksuotas mažiausias – iki 10 proc. – vidinio nepotizmo rizikos intensyvumas.

„Tyrimo rezultatai maloniai nustebino, bet labai džiugu, kad mūsų kryptingas ir nuoseklus darbas siekiant skaidresnio ir efektyvesnio savivaldybės valdomų įmonių darbo duoda vaisių. Tačiau dar ne viskas yra padaryta ir negalime užmigti ant laurų, privalome ir toliau gerinti įmonių veiklą, didinti paslaugų kokybę, diegti modernios vadybos principus ir siekti dar geresnių rezultatų“, – sakė savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Tai pirmoji, po šešerių metų pertraukos, savivaldybės valdomų įmonių metinius rezultatus apibendrinanti ataskaita, tikimasi, jog ši periodiškai rengiama ataskaita taps papildomu įrankiu SVĮ priežiūros ir gerojo valdymo principų diegimo procese. Siekiant užtikrinti pakankamą SVĮ veiklos ir finansinių rezultatų prieinamumą, nuo 2018 metų pabaigos Valdymo koordinavimo centras (viešoji įstaiga „Stebėsenos ir prognozių agentūra“) įstatymu yra įpareigotas rinkti informaciją, rengti ir skelbti metines ataskaitas apie paskutinio praėjusio ataskaitinio laikotarpio SVĮ veiklą ir rezultatus, pradedant jau šiais metais. Tai yra pavyzdinė iniciatyva plėsti gerojo valdymo principų taikymą, labiausiai pasiteisinusias valstybės valdomų įmonių valdysenos praktikas įgyvendinant ir savivaldybėse.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Naujienos iš interneto